ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ወራር ግብጻውያን ንምድረ-ኣግኣዝያን

ነቶም ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ንዘይደልዩ; ታሪኽ ባዕሉ ይድገም’ዩ። For those who do not want to learn from the past, History repeats itself(unkonwn) ግብጺ ከምዚ ሎሚ ቅድሚ 200 ዓመታት፣ ልክዕ ከምዚ ናይ ሎሚ በቲ ግዚኡ ዓርሞሾሽ ሰራዊት ሃኒጻ ንመሬት ሱዳን ድሕሪ ምውሓጥ; ንመስመር ቀይሕ-ባሕሪ (ከሰላ – ባጽዕ) ንምቁጽጻር ንግዝኣት ምድረ ባሕሪ ሓበሻ ኣጥቂዖም። ካብ ንግስነት ምድረ-ባሕሪContinue reading “ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ወራር ግብጻውያን ንምድረ-ኣግኣዝያን”