ተስፋይ ተምነዎ፡ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጽልኢ ንኸስፋሕፍሕ ዝገበሮ ኣበርክቶን

ተስፋይ ተምነዎ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ መሳርዕ እቲ ግንባር እንከሎ ዝዕዘቦ ዝነበረ ፍጻመታት ብደቂቕ ትንታኔ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከቕርቡ ዝኸኣሉ ውሑዳት ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ሓደ እዩ። ከም በዓል ረድኢ መሓረና የማነ ተስፋገርግሽን ድማ ከም ተወሳኺ ክጥቀሱ ይኽእሉ። ንኣብነት ተስፋይ ተምነዎ ዘካየዶ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ድማ ከባቢ 45 ደቓይቕ (00H:45M:00S) […]

Read More ተስፋይ ተምነዎ፡ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጽልኢ ንኸስፋሕፍሕ ዝገበሮ ኣበርክቶን

9 መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት

ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ የኽብር። ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ይኣምን። ኣብ ቅዋም ዝተሰረተ ዲሞክራስያዊ ምምቕራሕ ስልጣን መንግስቲ የኽብር። ነጻነት ፕረስን ብነጻ ሓሳብካ ምግላጽን ከም መሰረታዊ መሰል ኢሉ ይኣምን። ረብሓ ሃገር ዘማእከለ ነጻን ተወዳዳርን ዕዳጋ የኽብር። ነጻ ምንቅስቃስ ህዝቢ የኽብር። ግሉጽነት ይኣምን። ልዕልና ሕጊ የኽብር።

Read More 9 መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት

መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ገጽ መጽሓፍ Ermias Zere ብዕለት 04/11/2018 ዝተጻሕፈ እሞ ብፍቓድ ሓው ኤርምያ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴምክራት ዝሳነ ስለኾነ ናብ ኣንበብተይ ንኽበጽሕ ዘስፈርክዎ ሕጡበ ጽሑፍ እዩ። ሓው ኤርምያስ ዘርአ ብዘለዎ ልዑል ዝኾነ ሊበራላዊ ዝማእከሉ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ ብቀጻሊ ኣብ ናይ ብሕቱ ገጽ facebook ዘቕርቦም ዓሞቕቲ ጽሑፋት ንህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕ ዓቢ ኣበርክቶ […]

Read More መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

Bilen Speaking Communities and Creation of Civic Associations: A Proposal

Today, Bilen speaking communities are known by one ethnic group formed by revolutionary ideas and later transformed into a state institutional structure by being part of the 9 ethnic groups. But this clustering is not welcomed by Blin communities. Some groups are now openly opposing the ethnic group formation. They have started to form their […]

Read More Bilen Speaking Communities and Creation of Civic Associations: A Proposal

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር: ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘየኽብር ኣውፋሪ ናብ ኤርትራ ገጹ የቋምት

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ሓደ ካብቶም፡ብሃብቶም ዝፍለጡ ሃብታም ነጋዳይን ኣውፋራይን ኮይኖም ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ንጡፍ ወፍሪ ይትከብ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ናብ ኤርትራ ወፍርታት ንኸካይድ ኣብ ተበግሶ ይርከብ። ነዚ ተበግሶታት ንምቅልጣፍ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ብምድፋር ባድመ ናይ ትግራይ እያ ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረን ከምኡ ድማ ብውሽጢ ውሽጢ ንምንቅስቓስ […]

Read More ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር: ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘየኽብር ኣውፋሪ ናብ ኤርትራ ገጹ የቋምት

ብንዓምር – ደቂ ባርካ – ደቂ ንጉስ ዑመር ኩኑ

ቢኒዓምር ብ1500ታት ዝተመስረተ ንግስነት ኮይኑ ርእሰ ከተማኡ ኣብ ከሰላ ብምግባር ክሳብ 1820ታት ንምሉእ ባርካ ዝገዝእ ዝነበረ ሓያል ሕብረተሰብ እዩ። መሪሕነት ንግስነት ቢንዓምር ብደቂ ናብታብ-ቤጃ ዝምራሕ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ 90% ድማ ምስ ህዝቢ ከበሳ ኤርትራን ሰንሒትን ሳሕልን ብስጋ ዝተኣሳሰር ሓረግ ወለዶ ዘለዎ ሓያል ህዝቢ የጠቓልል። ኣብዚ ግዜ’ዚ ድማ ልዕሊ 300,000 ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ኣሎ። ህዝቢ ቢንዓምር […]

Read More ብንዓምር – ደቂ ባርካ – ደቂ ንጉስ ዑመር ኩኑ

Amid strong Internal Resistance, Dictator Isaias is coming through his state controlled Social Media to respond his own questions

Well, dictator Issaias is coming live tomorrow via the only PFDJ controlled TV channel. He has no private Facebook channel. Everything is nationalized, I mean PFDJized. By the way, who is the target now? I hope he will not play any dirty with Anegala Merkel again. Recently, a strong voice has exploded from a Catholic […]

Read More Amid strong Internal Resistance, Dictator Isaias is coming through his state controlled Social Media to respond his own questions

Eritrean Dissidents Satelite TV EriSat: Values it Will Promote and its Transparency are crucial for its success

The newly established Satelite based TV channel EriSat is initiated by a group of Eritrean dissidents. I appreciate those who participate in this noble project and their efforts and to make it successful to start. I do not have extended information about this project. What I know is obtained from information shared through social media, […]

Read More Eritrean Dissidents Satelite TV EriSat: Values it Will Promote and its Transparency are crucial for its success

Ottomonization of Tigray Region of Ethiopia is in Progress. Will it affect Eritrea?

For the last 20 years, Turkey has been investing heavily in the Tigray region of Ethiopia. This rapid expansion is following the grand ambition of Erdogan to make Turkey great again. To make his dreams come to reality, Erdogan government is investing heavily in Somalia and other parts of Africa. Today, many centers are established […]

Read More Ottomonization of Tigray Region of Ethiopia is in Progress. Will it affect Eritrea?

Is the Eritrean Orthodox Church heading to the footsteps of Biblical Babylon?

For the last 27 years, Eritrean Orthodox Church has expanded rapidly in the world with the help of immigrants. However, the PFDJ controls most of the Church day-to-day activities through its agents. These Agents are trained Political Cadres who work under the cover of priesthood, deacons and Sunday Bible Teachers and Activity organizers. Although the […]

Read More Is the Eritrean Orthodox Church heading to the footsteps of Biblical Babylon?