ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ተኽእሎታት ምፍራስን

ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ተኽእሎታይ ምፍራስ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ Conquest - ወራር Cession - ኣብ ኲናት ኮነ ካልእ ምስሕሓባት ዘጋጥም ስዕረትን ድሕሪኡ ዝግበር ስምምዓት Settlement - ሰፈራ https://www.facebook.com/tesfabirhan.redie/videos/10157006229492354/

ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ…

ምርጫ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን(Ethiopian Chauvinists): ምኽባር ልዕላውነት ሀገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን? ወይስ ምቅልጣፍ ንምስረታ ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn)

ብሰንኪ ዕንደራ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን (Ethiopian Chauvinists)፥ ኢትዮጵያ ነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ክምስረታ ተኽእሎ ዘለወአን ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn) ኣብ ምምስራት ደኣ ተቀላጥፍ ከይትህሉ ምስትብሃል የድልየና…

ምድማር’ውን ብጽቡቕ ትቕጽል ኣላ – Ethiopia and Italy planning to build a railway from Addis Abeba to Massawa

ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ ከምቲ ብዝተዋህቦ ሓላፍነት መሰረት ገስጋሲ ስርሓት ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ፡ምስልሳል ይርከብ። Some references 22/01/2019 Dr. Abiy visit to Europe https://youtu.be/KmoUXdc5zh4 http://www.horndiplomat.com/2019/01/20/ethiopian-pm-dr-abiy-ahmed-arrives-in-rome/ New Ethiopianist dream