ሓጺር መብርሂ፦ ስለምንታይ እየ ኣንጻር ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሃገራውነት(Nationalism) ደው ዝበልኩ?

ሃገራውነት ንነብስኻ እናዕበኻ - ንኻልእ እናነኣኣስካ ወይ እናጸለምካ እዩ ዝስራሕ። ፖለቲካ ሃገራውነት ከምኡ እዩ። ሃገራውነት - Nationalism ፖለቲካዊ ስነ - ሓሳብ እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ኲናትንል ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን…

ኣሉታዊ ጎድንታት ኣውራጃዊ ውደባ: ጠርነፍትን ተጠርነፍትን እዚ ውደባ’ከ መን እዮም?

Source: https://www.facebook.com/saba.gebremeskel.319/posts/415243118894772 ኣብዚ ማሕባራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዛዕባ ኣውራጃዊ ውዳበ ተዘሪቡሉን ይዝረበሉ ኣሎን። ገለ ሰባት ጽቡቕ ኣማራጺ ክብሉ ከሎው ገለ ድማ ብኣንጻሩ ኣየርብሕን ይብሉ። ኣነ ውን ምስ ስባት ይኹን ነብሰይ…