22 ጥንታውያን ገዳማት ኤርትራ

ኤርትራ ብታሪኽ ሃብታማት ዝኾኑ ቅርስታት ዝውንኑ ብዙሓት ጥንታውያን ገዳማት እትውንን ሃገር ኮይና ንታሪኽ ኤርትራ ንምርዳእን ኤርትራውያን ዝነበሮም ርእዮተ-ዓለምን ንምርዳእ ብቐሊሉ መሃሪ ዝኾኑ ገዳማት ዝሓዘት ሃገር እያ። ገዳማት ተደኲኖምሉ ዝርከቡ ኣከባቢታት ነጸብራቕ ዝነበረ ስልጣኔታት ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ድማ ነዘን ገዳማት ክሕልወ ከማዕብለን ኮነ ክዕቅበን ግቡእ ሓላፍነት ኣለዎ። ህላውነትን ቀጻልነትን ናይዘን ገዳማት ድማ ቀጻልነት መንነትን […]

Read More 22 ጥንታውያን ገዳማት ኤርትራ

Orders and Customary Laws of Eritrea – ስርዓታትን ሕግታት እንዳ’ባ ኤርትራ

እዚ ጽሑፍ’ዚ ካብ መርበብ ሓበሬታ ዛራ ጥበባት (Zara Tbebat) ዝተወስደ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ሕግታት ከም ዝነበረን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ውን ወላ ደኣ ከም’ቲ ዝድለ ኣየገልግለ መሰረት ህዝቢ ኤርትራን ዋንነትን ስለዝኮነ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ መጎት ኣዝ’ዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ኣብ ምምስራት ስርዓተ ኤርትራ እዞም ሕግታት እምነ መሰረትን መሰረት ደቀ-ባት ኤርትራ ዘውሕሱን ስለዝኾኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ክዕቅቦምን ግዴታ ኣለዎ።

Read More Orders and Customary Laws of Eritrea – ስርዓታትን ሕግታት እንዳ’ባ ኤርትራ