ብዛዕባ ፖለቲካዊ ነውጺ ምብራቕ ሱዳን ክንፈልጦ ዝግብኣና ፖለቲካውን ጉጅለኣውን ኣቃውማ

ምብራቕ ሱዳን ኣብዚ ግዜዚ ሓያል ፖለቲካውን ማሕበራውን ነውጽታት ኣጋጢምዎ ይርከብ። እዚ ድማ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ዝያዳ ዝበኣሰ ኮይኑ; ነቲ ኣብ ሱዳን መንግስቲ መስሪቱ ዘሎ ዓዉለማዊ(Secular) መንግስቲ ድማ ብግሁድ ይቃወምዎ ይርከቡ። ነዚ ድማ ብኢድ ኣተኣታታውነት ስርዓት ህግደፍ ዝያዳ ይብእስ ኣሎ። ከምዝፍለጥ ምብራቕ ሱዳን ካብ 2005 ኣትሑዙ ባርኾት ናይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዘለዎ ኮይኑ እቶም ዑምዳታት; ናዚራት; […]

ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ ፍልጠት ቅሰሙ። ከብ ኣብነት ብዕለት 03/02/2019 ዘጋጠመኒ ጽሑፍ ከምዚ ይመስል ነበረ፥ ኣብዚ Facebook ዝርአ ልሙድ እንተሎ ኣብቲ “studied at” ዝብል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ Asmara University […]

ተረካብ ዕላል ምስ ወዲ ጀበርቲ

እዚ ዕላል’ዚ ርካብ ዕላል ኣብ ናተይ(Tesfabirhan Redie) Facebook ብዕለት 03/02/2019 ዝተኻየደ ኮይኑ ከተንብቦ ስምዒታውን ኮንቱን ዝመስል ግን ከኣ ብዙሕ ሓቀኛ ስምዒታት ዝሓቖፈ ምልውዋጥ እዩ ተኻይዱ። ብመሰረቱ እዚ ዕላል እዚ ምክብብራ ዝጎዶሎ ኮይኑ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝካይድ ምልውዋጥ ቃላት እዩ። ተስፋ ይገብር ድማ ኤርትራዊ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዓይነት ክብረት ዝጎዶሎ ተኣልዩ ንኹሉ ሰብ […]