ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ወራር ግብጻውያን ንምድረ-ኣግኣዝያን

ነቶም ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ንዘይደልዩ; ታሪኽ ባዕሉ ይድገም’ዩ። For those who do not want to learn from the past, History repeats itself(unkonwn)

ግብጺ ከምዚ ሎሚ ቅድሚ 200 ዓመታት፣ ልክዕ ከምዚ ናይ ሎሚ በቲ ግዚኡ ዓርሞሾሽ ሰራዊት ሃኒጻ ንመሬት ሱዳን ድሕሪ ምውሓጥ; ንመስመር ቀይሕ-ባሕሪ (ከሰላ – ባጽዕ) ንምቁጽጻር ንግዝኣት ምድረ ባሕሪ ሓበሻ ኣጥቂዖም።

ካብ ንግስነት ምድረ-ባሕሪ ኣብ ምድረ ባርካ ሓያል ተቓውሞ እኮ እንተገጠሞም; ነቲ ብዑስማናውያን(ቱርኪ) ብርሑቕ ክፍለ ግዝኣት Sennar(Funji) ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝነበረ ግዝኣት ቀቢላ ቢን-ዓምር(1504 – 1821) ድሕሪ ምስዓር; ግብጻውያን ማእከልነቶም ብስድራ-ቤት al-Murghani ዝምራሕ ኣብ ከሰላ መስረቱ።

Continue reading “ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ወራር ግብጻውያን ንምድረ-ኣግኣዝያን”

Why One Nation Movement is not different from YPFDJ Movement? Prove:

This is an extract from my facebook page comment section. It was given by a member of One Nation movement against me. After reading the comment, I felt that it is a typical YPFDJ Cadre reaction towards dissidents. Hence, I am using this as a prove on how much the One Nation Movement members and their political approach is similar to YPFDJ. I do not know the person who wrote these comments but he looks not happy at all for what I am advocating for – peace between the people of Eritrea and Tigray region of Ethiopia, which is similar stand with the PFDJ Cadres.

The Beginning

tes:

Did u accept the Mekele Univ Invitation by the TPLF Cadres ?
Sounds like it.

Trying to be another Ayte Amanuel Sahle?

A new born Blenay-

Tigraway?

Good luck.

First Zereba then what ?

Ghibri!

We welcome any approach for a Peaceful Co-existence between the two neighboring nations and peoples and MUTUAL Regional Integration 

BEYOND THAT, any thing and anyone, that can jeopardize the Eritrean Unity in any form is but a TREASON and a TRAITOR, and he or she should be dealt seriously and swiftly in an UN-ambiguous way !

We will apply the Newahin merrarin Halenghi /Kurmaj EPLF!

Stop repeating and narrating the obsolete centuries old stories and Enda Siwwa Zanta and tsiwitsiway.

Eritrea is an Independent and Sovereign Nation and a UN -member State.

The Tegaru u r trying to cover up for, should first know and accept that fact, then GET OUT from our Sovereign Lands unconditionally and apologize genuinely to Eritreans for what they have done to Eritreans rather than aggravating the “ animosity” they are experts on by attempting to create further havoc and division among Eritreans thru their FAILED, rotten and obsolete region and religion based divisive politics ;then try to live in peace with us as Good Neighbors!

Focus on bringing about a positive change in Eritrea through Unity in Diversity of Eritreans .

It is NOT the time now to talk zanta and tsiwitsiway.

A final word /my opinion on your take:

They are talking facts ,not an EXPIRED zanta !

U r acting and talking like the worst “hypocrite or even a bigot” for calling names, selectively discriminating and giving prescriptions as to who should have a right to talk and who should not!

If few bigots and traitors have a right to insult Eritreans publicly based on their region and religion, the ORIGINAL and GENUINE ERITREANS have a legit RIGHT to express their opinions.

BTW, why don’t u have a courage to call the spade, a spade, about what the SWORN ENEMIES of Eritrea and Eritreans are bluffing about Eritrea and Eritreans negatively day and night ?

It takes two to tango!

They can’t torture us like they have done for the last 20 years and at the same time tell us that we are their brothers —-while STABBING us from behind!

Reconciliation is a two-way-lane,FYI!

We Eritreans have said MERHABA from the get to go by FORGIVING them….. but they have abused our peaceful approach as a weakness!

( Hamashenay Asha??)

Can u equally address them like you are finger pointing at your own people?
Not only that, you should CONDEMN and DESPISE them, not just their evil deeds and agenda !

The End!!!

Pentecostal Church and Pentecostalism Politics in Ethiopia – The New World Order (Part II)

This is a series of presentations that deals with the current political developments in Ethiopia. In my opinion, what is happening in Ethiopia right now is the repetition of past geopolitical discourses. Starting from the Axumite kingdom, the horn of Africa has faced constant interference of the western world and the middle East.

In these two parts, I have tried to develop the whole scenario of the current situation based on four empires/kingdoms: Axumite Kingdom, Zagwe Dynasty, Solomonic Dynasty and the last Ethiopian Empire. For more, please follow the presentation which is delivered in Tigrigna.

Part 1

Part 2

ኣብ ዘመነ Dr. Abiy AHMED ናይ ጥንቲ መርሖት እምነተ-ክርስትና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ቀራና መንገዲ ይመስል

እዚ ብትንቢት ተነጊሩኑ እናበለ ዘዕገርግር ዘሎ ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ Dr. Abiy AHMED ንመራሕቲ ሃይማኖት ከንብዕ ድዩ መጺኡ?

ጸላኢ ቤተ-ክርስትያን ተዋህዶ ከይከውን ደኣ?

ልክዕ ከም ዲክታቶር ኢሰያስ ቆርበት በጊዕ ለቢሱ ዝመጸ ቀታሊ ወኻርያ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።

ኢትዮጵያውያን ኣስተውዕሉ ብፍላይ ድማ ተጋሩ።

ጥበብ ዝሓትት ግዜ እዩ።

ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ ንOrthodox Church ከዕኑ ዝተላእከ ከይከውን ምጥንቃቕ የድሊ።

ከም ዝፍለጥ

ፓትርያርክ( Patriarch) ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና Dr. Abiy AHMED ዕጅብ እንከይበሎ ምስ ኣረሜናዊ መራሒ ጭፍራ ህግደፍ ብዙሕ ዳንኬራን ርክባትን የካይድ ኣሎ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ህዝቢ ትግራይ ድና ብፍላይ ንዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ከስተውዕለሉ ይግባእ። እንተዘይኮነ እታ ጥንታዊት ኣፍደገ ክርስትና ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተኽእሎ ዘሎ ይመስል።

ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም

በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ ፍልጠት ቅሰሙ።

ከብ ኣብነት ብዕለት 03/02/2019 ዘጋጠመኒ ጽሑፍ ከምዚ ይመስል ነበረ፥

ኣብዚ Facebook ዝርአ ልሙድ እንተሎ ኣብቲ “studied at” ዝብል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ Asmara University ይመልእዎ’ሞ ኣብቲ page profile ግትር ኢሉ ትረኽቦ። ክገርመኩም ገሊኣቶም Asmara University ክትዕጾ ከላ ገና Elementary School ዘይወድኡ ወይ ድማ ስሩዕ High School ዘይወድኡ እዮም። ንምንታይ ግና University Asmara ዝብል ይመርጹ ይገርመኒ።

ምዃን ንሳ ኣብ ቅድሚኦም ትጸንሕ እሞ ይመርጽዋ ይኾኑ.

እቲ ጸገም – ኣብ Asmara University ተማሂረ ኣይኮነን። ንሓደ ብዓቕሙ በቲ ግቡእ መስርሕ ትምህርቲ ዝሓለፈን ኣባል ናይታ University ዝነበረን ከቆናጽቡን ከነኣእሱን – ” ካብ ዲግሪ – ኣእምሮ” እናበሉ ዘየለ ከሀውትቱን ክትዕዘብ ከለኻ እዩ ዝገርመካ።፡

ዝተማህረ ሰብ – ከምቲ ሰብ ዝግምቶ ዘይኮነስ ክኸውን ዘለዎ – እቲ ክኾኖ ዘለዎን ካብቲ ልሙድ ዝበሃል ኣካይዳ ወጺኡ ናቱ ኣካይዳ ዘማዕብል እዩ። እንተዘይኮነ – ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ክቕይር ዘይክእል እንተኾይኑ ደኣ ብኸመይ ተማሂሩ ክትብሎ ይከኣል? ነቲ ልሙድን ዝጸንሐን ርዒሙ ዝኸይድ ምሁር(educated) ዘይኮነስ ኣገልጋሊ(Slave) እዩ ዝበሃል።

ምዃን ትርጉም ናይ ምሁር ሻዕብያ ኣባላሽይዎ። ንዝተማህረን ዘይተማህረን ኩሉ ብግዱድ slave ጌርዎ። ስለዚ ትርጉም ምሁር(educated) ንምፍላጥ ገና ትርጉም ትምህርቲ ክንመሃር ክንመሃር የድልየና።

ተረካብ ዕላል ምስ ወዲ ጀበርቲ

እዚ ዕላል’ዚ ርካብ ዕላል ኣብ ናተይ(Tesfabirhan Redie) Facebook ብዕለት 03/02/2019 ዝተኻየደ ኮይኑ ከተንብቦ ስምዒታውን ኮንቱን ዝመስል ግን ከኣ ብዙሕ ሓቀኛ ስምዒታት ዝሓቖፈ ምልውዋጥ እዩ ተኻይዱ። ብመሰረቱ እዚ ዕላል እዚ ምክብብራ ዝጎዶሎ ኮይኑ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝካይድ ምልውዋጥ ቃላት እዩ። ተስፋ ይገብር ድማ ኤርትራዊ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዓይነት ክብረት ዝጎዶሎ ተኣልዩ ንኹሉ ሰብ ከከባብር ዝኽእል ሓሳባት ምልውዋጥ ክኣቱ።

ብመሰረቱ Justice Seeker ምስቲ ብመጀመርታ ኣን ኣብ facebook ዘውረድኮ ዘይሳነ ርእይቶ እዩ ጽሒፉ። ኣነ ድማ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከይዱ ብምባል ክተዃትኾ ወሲነ። ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ናይ ዕላል ጽምዶ የእትየዮ።

ብወገነይ ዝገበርክዎ ምልልስ ወላ’ኳ ኣብ ታሪኻዊ ሓቅነት ምርኩስ ዝገበረ እንተኾነ ዝያዳ ንፈተነ ኢለ ዝገበርክዎ ምትኹታኽ (provocation) እዩ። ሓው Justice Seeker ሓቀኛ ስምዒቱ ኣለዎ ኣይፈልጥን። ከም’ዚ ናተይ’ውን ክቶዃትኾኒ ኢሉ ዝጽሕፎ ዝነበረ ይኸውን። ግና እቲ ንሱ ዝጽሕፎም ዝነበረ ካብ ብዙሓት ተወላዶ ደቂ-ጀበርቲ ዝሰምዖምን ዘንብቦምን ሓሳባት ስለዝኾኑ ምነልባት እዚ ርድኢት እዚ ኣብ ብዙሓት ሰሪጹ ክህሉ ስለዝኽእል ኣድላይ ዘበለ መአረምታ ክውሰድ ኣለዎ ብዝብል መንፈስ እየ ኣብ’ዚ ናይ ውልቀይ blog ብመልክዕ ሰነድ ከስፍሮ

እዚ ብJustice Seeker ዝፍለጥ ከምቶም ብዙሓት ኣብ facebook ዝርከቡ ሕቡኣን ሓቀኛ መንነቱን ስሙን ዘይፍለጥ ኮይኑ፣ ብመሰረት ናይ facebook ትሕዝትኡን ናይ profile ስእሉን፡መሰረት ግና ካብ ኣባላት ማሕበር ኣህዋት ጀበርቲ(Jebertiyyah Brotherhood) ይመስል።

ሰናይ ንባብ።

Justice Seeker(JS) – 03/02/2019 9:00 AM

ክላ ኣብዛ ደሎ ካ ዓሚ ድሞተ ምራኽ ዓጃው ረብሪብካ ወዲእካ ዲካ ምትኻብ ምግሳስ መሰል ሰብን ህዝብን ሃይማኖትን ንይምሰል ኣብ ካልእ ዘይትኣምነሉ ነገር ታኣቱ ኣምሰሉ ዓጃው ወረጃ ማዕዶ ናይ ፈስቡክ

Tesfabirhan Redie(TR)

Justice Seeker

ወዲ ጀበርቲ እንታይ ኢኻ ኮንካ?

Justice Seeker ጉዳይ ኣርጎባ ከመይ ኣላ? ገለ ኣኽባር እንተለካ

JS

Tesfabirhan Redie ሃጌ ምስ ከብትን ዒባን ፈርስን ተደዋዊስካ ኣብ ገጠር ዓቢካስ ኣብ ጅረሎን ስሜንቶም ዝዓበዮ ክትመዓራረ ደሊካ ኢንፈርዮሪቲ ኮምፕለስ ኣለካ ሞ ሙሉእ ሂወትካ ብ ቅኒኢ ሓሪርካ ክትነብር ኢካ ወላ ቢያቲ ጸዓዲ ኣልምጽካ ወዲኣዮ እምበር ፋራ ፋራ ድሑር ሙካንካ ኣይተርፈካን እዩ።

TR

Justice Seeker

ናይ ጀበርትኻ እንዲ ግበር ትም ኢልካ። ፋራ ኮይነ ኣዕቁበኒ ኢለ ኣይለመንኩኻን። ንስካ ኢካ ሃጸይ የውሃንስ ኣባሪሩካ መጺእካኒ። ሕርሻ ስለዘይነበረካ ድማ ኣብቲ ጣልያን ዝመስረቶ ከተማ ክትነብር ጀሚርካ።

ኣነ ግና ትማሊ ወዲ ሓረስታይ
ሎሚ ንባዕለይ ሓረስታይ
ጽባሕ’ውን ሓረስታይ

ፋራ ይኹን ኣይኹን ንዓይ ይምለክት።

JS

Tesfabirhan Redie ከመይ ሓፍያን ኢካ ወደይ እቶም ሰብ ባድላን ኮዮን ኣብ ኮምቢሽታቶ ሽናዕ ዝብሉ ምስ ሃጌታት ነቃዕ ሕርካም ዝእቱ እግሮም ኣብ ናይ 10 ሽሕ ንድሕሪት ተመሊስካ ከማን ዘይርከብ ኣሰቃቂ ድሑር ማሕረስ ዝጥቀሙ ድሑራት ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ዝሓርሱ ደቂ ኮማሮ ኣገዋት ክተወዳድሪም ደሊካ?ኣይትሓፍርን ኢካ መስለኒ ክትክድም ክትማሃር ካብ ጥምየት ክትገላገል ክትልምን ወረቀት ሓዙለይ ፈርሙለይ ቅረቁና ክትብል ኣይመጻካን ዲካ?ፋራ ሃጌ ድሑር ሓረሰተይ ናይ ፈስቡክ ኣለካ ሕጂ ዉን ከሙኡ ኢልካ ዉን ክትበሊ ኢካ እምበር ተምጾኦ ለውጢ የለን ።

TR

Justice Seeker

ነቲ ከተማ ትብሊ ዘለኻ እኮ ጣልያን እዮም ሃኒጾሞ?

ትፈልጥ ዲኻ

ኣበራ ሓጎስ ኣብ ከረን – ምድሪ ኣገው – ኣብ ትሕቲ ካቶሊካውያን ከም ዝተማህረ?

ካብቶም መምሃራኑ ሓደ ድማ ሓወቦይ እዩ።

ታሪኽ ፍለጥ ያ ዓጁስ።

TR

ጀበርቲ ተባሪሮም ዝመጹ ከም ዝኾኑ ፍለጥ። ሶማልን ትግራይን ድማ እዩ መበቆሎም።

መብዛሕቶም ድማ ሓማል እዮም ኔሮም ኣብ ኣስመራ።

ወዲ ሓረስታይ ኤርትራዊ ግና ኣብ ሕርሻኡ ይናበር ኔሩ።

ሓረስታይ ድማ ዝኸበረ ሰብ እዩ።

ባድላ ክትክደን ዝገበረካ ውን ሓረስታይ እዩ።

ስለዚ ታሪኽካ ፍለጥ። እንተዘይኮነ ከፍልጠካ እየ።

JS

Tesfabirhan Redie ኤህ ኑዕቅ መጠን ነብሱ ክንዕቀካ ይፍትን ቁሩብ ሕፍር በል ሃጌ ፋራ ብደንጎሎ እንዳተማሶግካ ማዕኮርካስ ባድላ ምክዳን ሚሂሮሞም ድሑራት ሓረስቶት ን ኣዝማሪኖታት ንስካ ንባዕልካ ከማን ባድላ ሕጂ ቢያቲ ጸዓዱ እንዳፈሕፈሕካ ፈሊጥካዮ ሓቀይ ምስቶም ቅድም ዝሰልጠኑ ብመዓር ጠስምን ጻዕዳን ጸሉምን እንዳኣመረጹ ዝዓበዩ ትታረክ ኣለካ ንዑቕ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዶርም ዓደም እንዳበላዕካ ክትማሃር ኣይትሪእዮምን ኣይነበርካን ዲካ? ወላስ ሽዑ እዩ ቅኒኢ ሳዕሪሩካ ርኩስ ዓሌት ሙካንካ ተሰዊጡካ?ካልእ ድማ እቲ በለካ ለኽዓካ ዲዩ ወይ ወመጽናዕቲ ዝተደገፈ እዩ እዚ ኩሉ ሃለፋታ ክክ እቲ ርስተይ መሬተይ ንስካ ንስካ ናይ ትማሊ ኣይኮንን ትብለኒ ኣለካ ክክክ ክሕበረካ ብ ብመሰረት እቲ ብኢጣልያውያን ኣብ ብ1931 ዝተገብረ መጽናዕቲ ህዝብን እምነትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ክርስትያን 280,386 ኪኾኑ ከለዉ፤ ኣስላም ድማ 312,000 እዮም ኔሮም። ካብቶም ክርስትያን ድማ፥ ተዋህዶ፡ 258,355፣ ካቶሊክ፡ 19,312፣ ከኒሻ፡ 2,719 ብድምር 280,386 እዮም ኔሮም። ናይ ሕጂ ቁጽሮም ግን….? ።ኣነ ዉን ነዞም ሕጂ ትዝንጥሎም ዘለካ ኣብ ኤርትራ ስፈሮ ንስካ ዉን ካበይ ሙካንካ ስለዘይፈልጠካ እምበር ብ ታሪክ ዝተደገፈ ሓበሬት ክህበካ ኣየ ።እዚ ዉን ብዝርዝር ከቀርቦ እየ ከምዚ ናትካ ጽንጽዋይ ሙሁር ዶንቆሮ ኣይኮንኩን ።ናይ ለሚጭካ ናይ ተዛረብካ ኣይኮንን ኣፎም መዓር ልቦም በሊሕ ላማ ገርካዮ ክክክ ኣንጭዋ ድገ ን ኣንጭዋ ገዛ ክተውጻኣ ደሊካ ድልዱል ፋራ ኣገው

TR

Justice Seeker

እቲ ወደ-ባት ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ተባሂሉ ተመቓቒሉ ኣይፈልጥን።

ጀበርቲ ግና ካብ ሶማል ስለዝመጹ እንትርፎ ብሃይማኖትና መሰረት፣ ማለት ኣስላምን ክርስትያን ምዃና ካልእ ኣይፈልጡን። ጓና-ጓና እዩ ኩኩ ግዜ። ኤርትራዊ ወደ-ባት ብወለዶ ሓደ ምዃና ስለዘይፈልጡ ሰኣን ምፍላጦም ክርስትያን-ኣስላም እናበሉ ክመቓቕሉና ዘይፈንቀልዎ እምኒ የሎን። ግና ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወቱን ኣለዉ።

ኣስተውዕል

ኣነ መን ምዃነይ ዝፈልጥ እየ። ጭው ዝበልኩ ኣገው ወዲ ሃገረ-ሰብ እየ። ፋራ እንተበልካኒ’ውን ዘሰክፈኒ ከይምሰለካ። ከም ጀበርቲ ግና ብራርያ ወይ ስደተኛ ኣይኮንኩን።

ምክብባር ትሕሸካ። ንዓይ ብጸርፊ ተዳኽመኒ ከይመስለካ።

Three years Conversation and Debate with Frezghi Mesmer – Part II/II

To read Part I, please click here

This conversation is a conversation done with unknown Eritrean whom I faced with his ideas fearlessly for three years. On January 04, 2019, he gave up and decided to block me after I crossed his “Red Line”. I believe that he is one of the great politicians who has dominated Eritrean politics for the last 15 years. According to him, his main interest is the case of Eritrean Eritrean Lowlands and Jeberti community recognition in Eritrea.

Last message from Frezghi Mesmer

As a faceless man, I always maintained my privacy when I deal with him as he did so. But, we continued exchanging for the last three years in civility and amicably. It is unfortunate that he decided to leave when he can not more tolerate my freedom to express my idea freely.

I know he kept his identity secret. But, why suddenly he decided to bring his red Line to me when I discussed Aberra HAGOS family. Is he from them, if so, why he feels hurt when he was the one who was criticizing many Eritreans freely? Well, my analysis will follow. For now, I am making our conversation public so that Eritreans can know how farFrezghi Mesmer and I were engaged for the last three years.

Frezghi Mesmer

It is not clear what you believe. It is only clear that you don't trust Zaki or myself. From what you wrote, you accuse the PFDJ of being anti-Akele, anti-Muslim, etc. Which means if those groups are oppressed, there must be a group on top that oppresses them.

Tesfabirhan

As far as I don't know who you are, I don't care about trust. We exchange on politics. And my stand is very clear. If I am discussing with you, please do not think that I consider you a special target. I am discussing, debating or arguing with you as far as you stay engaged. Otherwise, I do dozens of engagement in a day which is similar to yours. And I like the way we engage. It is pure politics, When I engage with you,, I consider myself engaging with ideas, not with people. And I like this. I bring your identity because I can not discuss at a personal level. And I have lots of respect for the idea you bring though I don't agree in almost all.

Frezghi Mesmer

The regionalists in the opposition will always pick
the Hamasein as the oppressing group. Yet, as I said in the post, there is no
benefit to being Hamasien with the regime. No extra rations, no slavery
exemptions, etc. The Hamasein origin leaders in the EDF or PFDJ are
specifically forbidden to help their own people. That is building popular
support and a constituency. So, when there are no clear benefits to a region
and no exemption from oppression, it cant be said that Hama is the oppressive
region.

Frezghi Mesmer

That is decent of you to say but let me point out bias. You likely have a lot of activist contacts. Most of them have conventional ideas about the problem in Eritrea. You could not go against what they believe. You have to smooth over those differences because you have to live with them. With me, since I am no one, you don't. You can afford(politically and socially) to take a hard line. My out-of-the-box views also make this easy. I submit to you that you are as boxed in by conventional opposition ideas as any PFDJ supporter is by PFDJ ideas. Neither do you effectively apply LD ideas to our particular issues? The Jeberti issue bore that out. Your view on Jeberti is not based on LB. They are typical lowland AND highland chauvinist ideas about Jeberti. So, if your ideas about Jeberti are conventional, then it follows that your ideas about the highland regions are also conventional. Which means superficial and unexamined as it applies to the Diaspora opposition. I am stepping away for 30 mins to an hour....will reply later

Tesfabirhan

well, I see this from two angles. 1. PFDJ benefits no one even for its core members. PFDJ is a system that kills everybody. 2. To run PFDJ as a system, it needs competent and obedient people. And for this, officers who are trained to run the system are from Hamasien. This could be based on its early days of EPLF era. Nihnan Elamanan Manifesto is the perfect read why people from Hamasien are at the center of the helm. And I have experienced it based on an eyewitness who is who within the most trusted system operators.

Tesfabirhan

Jeberti Issue - I did a long discussion with Dr. Mustafa - a Jeberti who wrote about the history of Jeberti people. And I clarified why I am critical about their claim. My call is very simple - Jeberti people should upgrade their rights to a human rights issue and fight for it. So far, they are at a political level. Remember - human Rights includes 1. Social, Cultural and Economic Rights 2. Civic and Political Rights. By advocating their human rights grievances, they can get international attention and those who are skeptical about their claim could understand it in a safe way. Otherwise, like we see recently, movements like Aga'azians can immerge who can create identity conflicts. And this is purely LD perspective.

Tesfabirhan

My politics to PFDJ is purely rejection. I don't use
my LD to fight against PFDJ politics. I use LD within the opposition camp
because I believe that it is the best means to save us from our current
political bunkruptcy. Therefore, I am using a double strategy.

Frezghi Mesmer

There are no trusted operators. Interchangeability is the main feature of the system. I will grant you that the EPLF has a large percentage of Hamasien origin individuals. That had to do with geography. If the early days of the EPLF are in the middle of Hamasein, then its early recruits are Hama. As Ghedli recruiting followed social patterns, you joined the front where you had friends and relatives. As such, the EPLF has a lot of Hama in general. From such large numbers, any number of corrupt collaborators can be found. Also, one culture of Hamasein that you are unfamiliar with is their tendency to discount their region almost entirely. No Hamaseinay will help another simply because of regional connection. No Hama tells their children to marry within the region. Self-negation of one's regional identity is exclusive to the Hama. As such, Hama leaders tend to be viewed as fair by most Eritreans. They will not do special favors on a region. Whereas, other regions have an almost palpable sense of regional clannishness. You will see them give board exemptions to their co-regionals. Even to the extent of the immigration office, you can count on co-regional favors if you are from a region OTHER than Hama. One other personality tendency of the Hama is the famous naivete and foolishness they have. They are easy to control by DIA. Neither does DIA pick the educated Hama. He picks the most uneducated, naive, and corrupt ones. Wuchu was the best example. Wuchu only believed in war. He took care of his soldiers. His dog-like loyalty to DIA was viewed more due to his peasant and naive nature than any malevolence. While UOA students can rightly hate him for his threats in WIA, the majority of the Eritrean people generally liked him. He knew the name of every decent fighter in his divisions. He was popular in a way that did not threaten DIA. That is the benefit of using Hama for DIA. You have to dig deeper than the superficial conclusions your friends tell you.

Tesfabirhan

My concern on the Lowland issue - it is purely
anti-pfdj occupation. I am against PFDJ Land Proclamation. And I do believe
that the lowlanders are the primary victims. I want to restore land ownership
and return those occupied to their owners.

Tesfabirhan

About Hama - it is good that you acknowledged the high number of Highlanders. Let us leave this as it is. On characterization - I don't agree with you. No one told me about this. I lived in Eritrea observing "who is who" and now I am continuing to observe who is who. Of course, PFDJ system does not welcome educated people. It is a system of non-academicians - Even now, here in the diaspora, it does not welcome educated people. However, Nihnan Elamanan is everything to start with and conclude from. Without understanding Nihnan Elamanan, we can not understand PFDJ. In principle - PFDJ is Anti-Muslims. Any Muslim is not trusted through a Muslim can take a higher position as a cover of diversity issue. EPLF from the very beginning identified itself as "Christian Highlanders (just like what is now Aga'azians are claiming) who are ready to work with any to liberate Eritrea". This self-identification is a clear sign of their true identity and unmixed identity. According to their manifesto, they worked with anybody who agrees with them. Yet they operated EPLF as a private enterprise of the Highlanders (Hamasien). I am saying this with confidence because that is what they teach in PFDJ Cadre School in Nakfa, right now. 2 special days are reserved on Nihnan Elamanan teachings. And for this, either DIA or Yemane Gebreab are entitled to teach.

9/25/17, 11:13 PM

Frezghi Mesmer

Well, I agree with you on the Land Proclamation. I
also agree the lowlands are the main victim of this law. It is a law written
using a farmer's perspective in a nation that is 50% agro-pastoralist. I agree
on the high number of highlanders in regime. I never question that. I have
characterized the regionalism issue as highlanders complaining about a 35% Hama
-25% Seraye-20% Akele shares of positions, while the Lowlands only has 20% or
less. 50% of the country has less than 20% representation. So, my sympathy is
always with the forgotten lowlands as opposed to greedy or sensitive
highlanders. It is what a patriotic would do. To support the truly oppressed (lowlands)
vs those that are marginally oppressed in terms of representation.

Frezghi Mesmer

On EPLF being mainly highlanders, that is a historical
issue. The lowlands dominated the ELF. At a time when it was popular to join
the struggle, in the early 1970s, the majority of lowland youth flocked to
Jebha. While highland youth flocked to both EPLF and ELF. However, once Jebha
left the field. The number of lowlanders in the struggle dropped. Save for
Hizbawi Hailitat 1st Wing aka Ubel. They formed the core for the secret party
and were a stable component for PFDJ rule until Forto.

Tesfabirhan

I think, we do not such big differences on what
happened. Our biggest difference is this You want to check. I want to move. I
care less on what was there except to learn. What I care is the Secret Party
you mentioned is the monster of our suffering. And this secret party has
created the system now in use by PFDJ. And my objective is to WEED OUT this
system. I am not fun of what happened. I want freedom today.

Tesfabirhan

Hope this summarizes
Our differences

Tesfabirhan

In politics, our difference is this You are conservative and you check. I am progressive- hence I move on. This is our difference. And it is not bad. What we should understand is every one of us is well aware of what he is advocating for. And when argument emerges, it is basically our political difference.

9/26/17, 7:23 PM

Frezghi Mesmer

First of all, because you were quick to judge me. You did not know
i was the biggest proponent for lowland rights. To the point where many people
think I am Muslim. Also, I am not conservative at all. I want truly fundamental
change. I see the instrument of fundamental change as being the way WE THINK.
Not the positions we take. The positions are meaningless if the underlying
political culture is corrupt. We know that democracy is a CULTURE of norms and
traditions. Not simply a system of laws. So, introducing healthy political
norms is a far bigger challenge than introducing law. Those norms should be
easier to institute in the DIaspora. Where there is minimal political cost.

Frezghi Mesmer

But, Diaspora politicians, in their loneliness and
need for social acceptance are more prone to group think and the perpetuation
of negative norms and traditions.

9/27/17, 10:54 PM

Tesfabirhan

First of all, I believe that democracy is a political process that needs to be learned and practiced. It is not therefore as you are describing Second: A fundamental change needs a strong political ideology. No one can join unless there is a clear politics to follow. Today, Eritreans are in political chaos. Though I have a strong belief that we will overcome, this chaotic situation needs to come out and take the lead. I do not think you are strong proponent lof lowlanders rights. In fact, I have not seen you advocating your politics or what you believe on except checking politics that stand against EPLF and those who use Ethiopia as a strategic place. I am reading you closely. You are more conservative than I can imagine. No nationalist is free from being conservative.

9/28/17, 6:55 PM

Frezghi Mesmer

Lol, so self-important. If you didn't see it, it did not happen? Is that your reasoning? You don't know my history at all. You are simply quick to judge and stubbornly stick to it. An underlying tendency for dictatorial beneath all your LD talk. First of all, as Free Eri, I was a Moderator for Eritreans for Action FB group. A group that is overwhelmingly lowland and Muslim. Second, ask Wad Haiget, Asia Abysinnia Job, and Shabbash Kerenite. They are all lowlanders who have interacted with me well for years. They know my stance on the lowlands. Another evidence is that some Christians think I am Muslim. For example, Milen Tewelde Lia and Chris Omally Tumuzhgi are convinced I am a Muslim due to my stance. Look at my Friends list, I have as many Muslim as I do Christian. Most from Eritreans for Actions and others who saw my post in support of lowland rights.

Tesfabirhan

My friend, I think I have all these information. I
have a good friend who has followed you since 2012 or 11. And i know free Eri
too as your nick name. Therefore do not take me naive for what I am saying.
Your area of interest is nationalism. Do you forget that you played a negative
role to widen the gap between EYSC and Simret? I remember very well your never
ending debate between Thomas Solomon and you.

Frezghi Mesmer

My "defense" of EPLF history is not based on ideology. It is practicality. The Ghedli-storytelling is an escape from a true struggle. By reviewing what happened years ago and condemning it today, the activists do not have to face what is happening today. They do not have to deal with the much larger issues of today. it is also done in a selective and regionalist manner. It is anti-justice to accuse without evidence and to defame outside a court of law. It is a dictatorial politics borrowed from the PFDJ. No need to beautify it. As far as Ethiopia as a strategic place, that has been proven to be a dead-end. We have an Ethiopian agent, Amiche, controlling who addresses Eritreans and who doesn't on Paltalk. Lol, what a ridiculous position. We also now know that Tigrayans have different priorities concerning Eritrea. They want an Agazian like future. Not the same future we Eritreans want for ourselves. For both these stances, you should be my biggest defender. Because the anti-EPLF Ghedli storying telling is anti-justice and hurtful to our struggle. While the Ethiopian interference only gave us parties that are welfare eaters, Unionists, or Agazians. That is the bitter truth. A true struggler embraces the truth and uses it to guide him. A faux struggler uses truth sparingly. Which is the mode most in the opposition use it? Already, you are doing the same as them. With your strong stance against Mesfin Hagos, promising secret evidence, and yet revealing little. You have been swept up by the same currents as the others.

Tesfabirhan

And I know you defended the lowlanders. But mind me,
what I am saying is your political interest is mainly Eritreanism.

Tesfabirhan

LD is this and I am guided with 1. Sovereignty 2.
Freedom of citizens 3. Human rights of every Eritrean as absolute and protected
4. Freedom of movement including goods 5. Free market 6. Universal suffrage 7.
Transparency 8. Rule of law
These plus other important principles (applied in the Eritrean
context) are what 8 use to debate, right, defend, activate, etc. And my
evaluation and opposing for you is based on these guidelines.

Frezghi Mesmer

LOL, are you kidding? SIMRET seperate themselves from
EYSC long before I started to comment. I questioned the use of armed struggle
to Tomas Solomon. He was never able to justify it as a tactic or a strategy.
Four years after they formed their stupid Strategic Actions Group, they have
not done a single action! Is that my fault? Simretawiyan were delusional,
dictatorial, and overly aggressive. They took out their regionalist feelings on
fellow strugglers. Seeing fellow strugglers as more of a problem than the
regime. It is Smret that opened the way for the Regionalism-based parties of
today. Now, they are quiet because they have painted themselves into a
political corner. Idiots. Smret or Tomas did not like my questioning and
criticism of their armed struggle nonsense. They asked EYSC to ban me and EYSC
refused. That was their issue with me and EYSC. Besides, Smret was in the
middle of the anti-Bologna intimidation of 2013. Do you really think they
wanted to work with EYSC? They hated EYSC's program, stances, leaders, etc etc.
They were more interested in defeating EYSC than the regime. All they did is
blunt the entire youth movement in ineffectiveness. There is not a more
destructive movement than Simret. They tried to become the anti-EYSC with their
Ethiopian help and co-opting of EYSC branches worldwide. Even the infamous EYSC
Board revolt was influenced by the regionalism sentiment of Simret and its
sympathizers in EYSC.

Tesfabirhan

At least, accept that you are conservative
Then we can move on. Otherwise, we will continue to argue
On the description of Simret, I agree with you. What I
don't agree with you on having Ethiopia as a strategic place.
Your nationalism pride ruled you to reject it. Know
that Saleh Younis from awate has the same stance as yours here

Frezghi Mesmer

No. Your conclusions are glib and superficial. You
have a long way to go before I take your pronouncements as meaningful. Already,
you missed a large part of my brand of nationalism. My brand of nationalism is
that every group's issues are legitmate and part of the nationalist discourse.
I PRACTICED what I believe in in the last 4-5 years. I took Lowland and JEBERTI
issues as my own nationalist issues. I am a Tigrinya speaker from Karneshim
like that idiot Wuchu. What am I conserving them? Your definition of
conservative doesnt apply to me because this is a new idea in Eritrean
discourse.

Tesfabirhan

I always laugh when you insist people to come with a strategy.
It is very laughable for me.

Frezghi Mesmer

It was not nationalism! it was 1000% practicality!

Tesfabirhan

It is not because a strategy is not needed, but to come with a working ideology, you need a clear political ideology. Here is how I see to come with an efficient strategy: It is in chronological descending order 1. Political ideology 2. Vision 3. Mission 4. Goals 5. Objectives 6. Policies 7. Strategies 8. Programs 9. Projects 10. Events
Now locate where you are focusing - 7th. For you and I to come out with a successful strategy, we should at least agree on our political ideology and vision. And the same applies to all political parties/civic
societies/communities etc.

Frezghi Mesmer

I accept your order of change. Now, where your
political ideology flounders in the opposition is the political culture of the
opposition is the same as the PFDJ. Because they refuse to accept criticisms,
they never improve. So, number 1 should mean political ideology that RESPECTS
the norms of democratic culture. In practice, none of the groups or individuals
respects the norms of democratic culture or LD. EVEN YOU, insisted on labeling
me and defaming me before asking any questions. So, if you can’t even
discipline yourself to follow your own strategy, what hope is there? 

Tesfabirhan

Frezghi - transparency matters not your village or
region or religion. I don't care from where you came. What I care is your open
and transparency

Tesfabirhan

If you are feeling that In defamed you or labeled you,
fore give me. It must be ignorance to read you wrongly. What label is your
politics or ideas you bring to the common platform.. The good I don't know you
as a person. Hence nothing will be changed into personal thing However, up to
date i hold my description of your political line You are a nationalist. And
area of interest is to check and defend what has happened in the past.

Tesfabirhan

On number 1: Political ideology It depends. Each one
has its own ideology. What we should come to common understanding is we have
differences. Once we acknowledge our differences, we can debate on and come out
with a unifying politics that can produce a common vision.

Frezghi Mesmer

Nonsense and nonsense. It is acceptance of our
differences and a common democratic vision that will get us there. We don’t
need an ideology. We need accept different views and respect it. Our problem is
a cultural problem. Not an ideological problem. Will continue later. Have
another work meeting...

Frezghi Mesmer

A powerful event. They used their faith to steel them
from fear of death.

Tesfabirhan

Very true

Last Conversation 04/01/2019

3:04 AM

Frezghi Mesmer

you crossed the line with your defamation of the
Aberra family. Asmarinos of several generations know them well and love them
dearly. Your insult to them is an insult from my generation to my
great-grandparents. The depth of your insult is only overcome by the depth of
madness that has gripped your mind. Seek professional help. Mind your family
and your responsibilities. As for me, I am done with you. Blocking you from now
on.

End of Conversation 04/01/2019
Three years Conversation and Debate with Frezghi Mesmer – Part I/II

This conversation is a conversation done with unknown Eritrean whom I faced with his ideas fearlessly for three years. On January 04, 2019, he gave up and decided to block me after I crossed his “Red Line”. I believe that he is one of the great politicians who has dominated Eritrean politics for the last 15 years. According to him, his main interest is the case of Eritrean Eritrean Lowlands and Jeberti community recognition in Eritrea.

Last message from Frezghi Mesmer

As a faceless man, I always maintained my privacy when I deal with him as he did so. But, we continued exchanging for the last three years in civility and amicably. It is unfortunate that he decided to leave when he can not more tolerate my freedom to express my idea freely.

I know he kept his identity secret. But, why suddenly he decided to bring his red Line to me when I discussed Aberra HAGOS family. Is he from them, if so, why he feels hurt when he was the one who was criticizing many Eritreans freely? Well, my analysis will follow. For now, I am making our conversation public so that Eritreans can know how farFrezghi Mesmer and I were engaged for the last three years.

Conversation Started on 19/01/2016 – 

Conversation started by Tesfabirhan

1/19/16, 9:01 PM

Tesfabirhan

Virtual Eritrean Mr frezghi, how are you?

6/2/16, 6:47 PM

You can now call each other and see information like Active Status and when you've read messages.

Frezghi Mesmer

haha, sorry I just saw this. I am well, Tes. Hope you are too. Why are we not FB friends at least?

6/4/16, 12:13 AM

Tesfabirhan

Hi Frezghi, how can a virtual person accept friendship
No way

Frezghi Mesmer

are you going to attack me for my cowardice?:) My lack of belief in change? Please go ahead. I admire you a lot. I will accept any insult as if from an elder..

Tesfabirhan

Kkkk
No attack but as usual provoke
This is where I am good at
And as planned it worked even if is late
Though I don't agree with you promote I am to read the views of those hard line nationalists
Read "with what you promote..."

Frezghi Mesmer

I am writing something now on my wall. Hope it provokes you more.

Frezghi Mesmer

check it out.....

Tesfabirhan

I gave my response
No no this time u spoke on behalf of me
Thank u

6/8/16, 7:52 PM

Frezghi Mesmer

We are more similar than different, Tes bro.

1/19/17, 12:35 AM

Tesfabirhan

hello zeyhilelo
happy new year

Frezghi Mesmer

Hey bro, same to you. Hope Abraham did not disappoint you too much?

Tesfabirhan

Not actually
I am always skeptical for those who are fun of Arts
they are so easy to move with the wind
and are easily convinced as they gifted to appreciate new ideas
but I got a good opportunity to go against Tesfazion's manifesto
I believe on killing the discipline than the master

Frezghi Mesmer

you are wedi Keren, right?

Tesfabirhan

kkk, no
I am not a ghost like you
kkk
fantôme yiblwo ezom ferensawyan

Frezghi Mesmer

Lol, you got me there. There are a certain number of Kebessa that are obsessed with Ethiopia. They see it as an answer to everything. Agazian is just the latest Ethiopian thing.

Tesfabirhan

I don't think they are obsessed with ethiopia
in fact this where you and me differ in our take
they are just looking the best way to come out from our current problems. And what they chose is always becoming wrong.
They go only to the Ethiopian territory when they are just kicked off by a sudden and out of their expected public reaction.
I don't know why you are so obsessed with the ethiopian thing though.

Frezghi Mesmer

sigh.....Ethiopia spends over 200k per year on Eritrean opposition. Of course it is going to have the most influence.

Tesfabirhan

Ok spending is one and I agree on the effect
but why Eritreans are forced to depend on ethiopian funding?
This is what I always ask
The opposition camp are getting a kick whenever they come. Of course they don't come with a right political programs

Frezghi Mesmer

Because, they wont take the time to start a grassroots fund raising operation.

Tesfabirhan

and we just reject them instead of embracing them
then Ethiopia hijacks them
this is my reservation of not blaming ethiopia but for sure I know what is the effect once they are trapped there
Frezghi, Eritreans are not good in financing grass root movements
they are good in pouring their money when they see big things

Frezghi Mesmer

you are wrong. Eritreans follow an established pattern. Losing or winning, it almost doesnt matter to them.

Tesfabirhan

ah, that is what I mean established pattern

Frezghi Mesmer

It would have taken 3-5 years of an established FULL-TIME organization to dominate the opposition. No one ever bothered to work towards it. Every year, it would have more members. All it needed was consistent and simple philosophy for change.

Tesfabirhan

i just couldn't get the right word
3-5 years is for grass root movement
but remember all opposition groups are part-timers

Frezghi Mesmer

The EPLF established student groups that raised funds for it starting in the 70s. By the mid 80s, they raised 100s of 1000s s for it annually.

Tesfabirhan

how can then invest 3-5 yrs without financial resources
EPLF has hijacked an already established organization
Everyone is looking an EPLF model. No i totally disagree

Frezghi Mesmer

donations. You need dedicated people who can donate $100 per month without interruption. Fundraisersers and foreign donations can supplement this .

Tesfabirhan

In fact EPLF is a bundit
who stole resources (be it human or financial) from ELF
people can donate more than 100 but they are looking for a strong and well established organization
I was for exampling contributing more than 40 euros every month for 2 yrs when I was a student
even now I am contributing the same amount but for others
therefore it is not because we are not contributing but all of us are part-time opposition forces

Frezghi Mesmer

To succeed, an org has to have full-time leadership initially and members later on. To be full-time, it has to have independent funding. Donations are the only independent source of funding. We will never move from part-time unless we commit to it or find activists who will commit to it. Giving them a minimal salary is the way forward.

Tesfabirhan

I agree with you
Unless there are officially paid opposition leaders in the opposition, it will be hard to achieve our goals
Anyway
it is good to chat with a ghost
but not good to go further
lets do it public as usual
and thank you

Frezghi Mesmer

Yes sir. I agree. Thank you as well.

3/22/17, 12:25 AM

Tesfabirhan

Rebashi - dahna do
Niaka win hanti mealti alatika bezi tigebro zeleka poleticawi shibera
kkk
to be serious, I am really sick of bullying
and I decided to do something
Hope you find it OK

Frezghi Mesmer

More than Okay, bro. It was a principled defense. No one doubts your sincerity in the struggle or your cleanness of heart. At least, I dont.
I disagree with some views you have. That is all. People of integrity are expected to have beliefs. If it agrees with me, great. if not, it is still worthwhile and a pleasure to engage with them to find common ground. Keep being you.

Tesfabirhan

yah, I love different views
that is why I like to debate
through debating we perfect our thoughts and the winner can take the path
yet the ideas never die

Frezghi Mesmer

doubtful. Organization and leadership is what accomplishes goals. Not debating societies.

Tesfabirhan

and this is my principle in every fight I do
and thank you for your compliment
lets fight for bigots

Frezghi Mesmer

indeed....bigots are the enemies of everyone

Tesfabirhan

who don't tolerate other idea or try to silence ideas
indeed and I believe Aregai is a bigot though not a fascist like Tesfazion
in fact, my move against Aregai is multi-dimensional, against his bigotry, against his rule of the jungle, against fake unity call, against his anti-human rights
in fact, human rights embraces all
enough for a synonym man
just wanted to clarify
greetings Mr. Anonymous
not synonym sorry for the misuse

Frezghi Mesmer

lol indeed. Well, its good to expose him. People should know. I rarely go on paltalk. I thought he was a nationalist.

Tesfabirhan

me too, I never go to paltalk
butt thanks to facebook
and for the nationalit - that is why I hate nationalism
kkkkkkkkk
keytezaribena ske

Eritrea needs now Liberal Democracy

This is what I have concluded at last though it is impossible to let nationalism die

Frezghi Mesmer

i agree

4/10/17, 10:47 PM

Frezghi Mesmer

Hi Tes, how come you havent commented on my theory about the real reason narrow appeals are used the Diaspora opposition?

Tesfabirhan

Hello Frezghi
How are you?
I have only one reason
Though your thoughts are great, I am just feeling non-energetic when I interact with faceless people
I wish you expose yourself. I appreciate you in almost all of your political take(except few).
Plus, I am a bit over stretched these days
but but the main reason is transparency

Frezghi Mesmer

Either my ideas have merit to struggle and must be addressed or your preferences trumps the progress of the struggle.

Tesfabirhan

I am a liberal democrat and hence you know where we will be in conflict
and as a liberal democrat, I believe on transparency
In case, I consider you as a conservative, center right republican
Which I think it is where I basically differ with you.
Unlike Solomon Tesfamariam (he writes it in Tigrigna), Nationalist, Aregai Hagos - Ultra Nationalist, you are just a nationalist. I won't be surprised if stand against sectarian, regionalists, religious, etc.

Frezghi Mesmer

Everyone has reasons for anonymity. One benefit that is rarely considered is that I am free to say what I truly think without fear of consequences. Have you ever considered the value in that? Once someone joins the formal opposition, the group think soon starts to affect their ideas. If not that, they are afraid to antagonize their friends in various camps. The end result is stasis and stagnation.

Frezghi Mesmer

Ever heard the expression "we are playing word games on the Titanic."

Tesfabirhan

But today, we are not in a political debate
we are fighting
I consider myself as a fighter

Frezghi Mesmer

These political spectrum definitions that you have are not appropriate to our struggle. We need critical mass.

Tesfabirhan

hence I am fully exposed to the public
and for what I do I am responsible
this is the advantage of transparency
responsibility

Frezghi Mesmer

That’s not actually true, Tes.

Tesfabirhan

and accountability
and what you are saying is the opposite
It is true
but it might not be for you

Frezghi Mesmer

You live in a civilized society. You are protected by laws. The regime elements in the West are not interested in going to jail. You only risk your ability to visit the homeland. Little else.

Tesfabirhan

Liberal Democrats believe on transparency, accountability, responsibility, hence rule of law

Frezghi Mesmer

That is a legitimate risk, for sure. And one that is a sacrifice.

Tesfabirhan

I have risked everything.
my family, my baby, my wife
everything - even I was once upto a dxxxxx

Frezghi Mesmer

Forgive me if I stepped over the line. I a m not talking about you personally. Since I dont know you.

Tesfabirhan

Don't worry. I am who I am and I am saying what I have to say it is my conviction and principle

Frezghi Mesmer

I meant in general. Anyway, back to the relevant points.

Tesfabirhan

Don't worry therefore. the relevant point for me is transparency

Frezghi Mesmer

Diaspora strugglers risk disconnection from the struggle inside the homeland.

Tesfabirhan

but yes we can discuss also on idea. Network with homeland is one thing

Frezghi Mesmer

I think due to the distance and exile. Anything less than a united effort is not a struggle. It is avoiding the struggle. it is waiting out the struggle while saying you are in the struggle. Especially for those with narrow appeals.

Tesfabirhan

I appreciate for anonymosity but I expect high quality of information

Frezghi Mesmer

Of course

Tesfabirhan

Look, I am happy these days. for the development the justice seeking is doing. For the last 4-5 yrs, we were in chaos, till now!
but it seems that the struggle is taking its shape

Frezghi Mesmer

You are fooling yourself. it is dying and losing momentum. Why are groups dormant and only wake up to argue? why isn't there an agreed upon strategy by all groups by now?
Because of the total lack of ideas in the opposition, people have been free to wander into Agazianism and regionalism. That is political death.

Tesfabirhan

I have a different perspective
what we are doing is moving from collective nationalistic struggle to chaotic liberal struggle. And from this chaotic struggle, rule of law will be developed

Frezghi Mesmer

tes, I love you like a dear brother. But you are delusional!

Tesfabirhan

Thank you and same me too. I have great appreciation in most areas. As for me, I don't think I am delusional

Frezghi Mesmer

Chaotic struggle is always exploited by the most organized and most ruthless party. If DIA died today, the various groups can do nothing to influence the situation. They don’t even have a plan to work together if that happens. Or even an ideological outline.

Tesfabirhan

Take my notes carefully
I am not saying chaotic struggle is the end. what I am saying the chaos we are witnessing today is changing of our political thinking - from socialists and nationalistic mindset to liberal thinkers

Frezghi Mesmer

This is only of the reasons why I CANT participate openly in the struggle. I dont understand why people think the way they do. I dont mind sacrificing for principles I believe in. I cant see sacrificing to be lumped in with regionalists and Agazians.

Tesfabirhan

just like that of the 1940s 50s

Frezghi Mesmer

It certainly is not!

Tesfabirhan

Liberalism is not good at all
but there is high probability of coming with a common law
Look those naughty Akeleguzay nationalists

Frezghi Mesmer

One big difference is that we are OUTSIDE our homeland. We are lonely refugees shaking our identity beads in a strange and new society in order to make ourselves feel better. Our politics is social in nature. It is a way for us to continue our Eritrean identity in a foreign land. We are just like the PFDJ supporters. Just their polar opposite in what we define as Eritreanism.

Tesfabirhan

Finally they are out. Almost filtered. Now it is time to make laws

Frezghi Mesmer

In what context can you make and enforce laws??

Tesfabirhan

It is not simple but now the time has reached. and I believe everyone is callign for it.
- Even Kunama opposition are now back to acknowledge eritrean history.
- Afar are demanding for open dialogue
- Adikeih, those who always create havoc and who believe on violence are now calling for mutual respect
Frezghi - Eritrea is a diverse country
nationalism/socialism will not help
Only Liberal Democratic political ideology will work
Liberal democracy is welcome by our Mulsim brothers
  • is welcome by Catholics
  • is welcome by regionalists
  • is welcome by sectarians
  • is welcome by extremists
  • is welcome by all religions
  • is welcomed by business people
I am reading a lot about liberal democracy these days. and my politics is maturing
and hopefully I will be a prominent political advocate for liberal democracy

Frezghi Mesmer

Who says nationalism excludes liberal democracy? Did you think I was advocating for a replacement to the PFDJ that was similar to the PFDJ? I spoke up for lowland issues so much that half the FB audience thinks I am from the lowlands.

Tesfabirhan

PFDJ ideology is not nationalism
it is Juche Ideology

Frezghi Mesmer

Same for Muslims. I defended them as a crucial part of Eritrean and I was accused of being a Muslim. Liberal democracy can exist only under a unitary nationalism in which each group's grievances are national grievances. A Tigrinya should be just as well versed in Kunama and Afar issues. Because both those groups are part of the nation.

Tesfabirhan

Nationalists are OK with people's grievances - if you talk about lowland, don't think it is not nationalism
And same for Muslims
Liberal Democracy principles are very simple: 1. Respect of Human Rights (very important) - 2. Free Market 3. Free Speech 4. Freedom of Movement 5. Rule of Law 6. Sovereignty

Frezghi Mesmer

Okay, bro. I have to get back to work. I just wanted your input. take care.

Tesfabirhan

On the other hand, Nationalism - 1. shared communal identification (History) 2. Self-governance, with full sovereignity( free from unwanted outside interference) 3. Developping and maintaining national identity ( characteristics such as culture, language, race, religion, political goals) 4. preserve the nation's culture, sense of pride in the nation's achievements(patriotism),

Tesfabirhan

that is all. Now see the difference
It is like the USA Politics: Democrats Vs. Republicans
We will continue
and hope you will be transparent

5/31/17, 6:17 PM

Frezghi Mesmer

I can’t believe you write on awate.com but have little understanding of Jeberti issues. Have you not read old articles by Saleh Johar on the issue?

5/31/17, 11:00 PM

Tesfabirhan

Hello Frezghi -I can't understand what you mean exactly. could you please clarify to me

Frezghi Mesmer

Jeberti are a historic people that spread to four countries in the Horn. Eritrea, Ethiopia, Sudan, and Somalia. They were either converted by the original Sabaha(Mohamed's followers who fled to Abyssinia) or related to them. The reason they dont have their own language is because they assimilated centuries ago. They only kept their origin current and not their original language. Sort of like the Jews. In Ethiopia and Eritrea, they played pivotal historical roles. Especially in Eritrea. The Jeberti of Tigray were persecuted by Menelik(?) and driven out or converted. Those that fled into Eritrea joined existing Jeberti. This is why many Eritreans think all Jeberti come from Tigray. Anyway, because of their experience in Ethiopia. Jeberti were skeptical of Union with Ethiopia. As a result, they were the FIRST to fight for independence as a group. The first victims of Andinet terrorists who killed them and burned their homes and businesses. They were the canary in the goldmine for Eritrea. As such, their wish for historical recognition is not only simple justice. It is also supported by Eritrean patriotism or nationalism. It is also a wish expressed in non-violent and peaceful terms. How could you compare them with the odious Agazians? You should have seen their issue in terms of free expression and recognition of expressed identity by the state.

Tesfabirhan

Please don't think that I don't know this history
I have enough historical background
Jeberti people issue is not political but Civic Rights
Of course Civic Rights issue in rare cases can be solved through political movement but the consequence is not simple to imagine
If the Jeberti people are asking the same civic rights in Sudan, Ethiopia, Somalia etc, I don't think they can achieve it through political means as AL-Nahda Party is trying to do
They should better re-organize themselves and fight in Civic Rights Movement form

6/1/17, 1:45 AM

Frezghi Mesmer

my God...what a monumental failure on your part.

Frezghi Mesmer

They are organized as a Civic Rights Movement. All they ask for is recognition of their history. They don't ask for land, proportional representation in military/economic/civil service, or anything concrete. The Jeberti case was the simplest case to support from a Liberal Democracy view or a Civic view. Why do you insist on putting them in the "political context" simply because Al-Nahda is a political movement is beyond me. Al Nahda is only a small party of the Jeberti movement. Every single jeberti feels left out of Eritrean history. That is a social movement with huge appeal inside their community. Just because one political party used it to create a platform and join the opposition, you lump them with genocidaires who want to create concentration camps. You lack a sense of proportion. Too many times, you hear only the voices in your head and move headlong accordingly.

Tesfabirhan

What we have is Al-Nahda as a political organization hence a Political Rights movement. If you are telling me that it is not sorry then.
For you
That is all i can say. Otherwise Al-Nahda Party that i know is a political organization
And I am criticizing it accordingly
Of course these days there is no clear difference line between Civic and Political Rights in Eritrean politics. I will not be surprised if there are crossings
But don't let me stay ignorant. What I am saying is very clear
And I put it clearly.

6/1/17, 10:52 PM

Tesfabirhan

Hello Frezghi
I hope by now we are on the same understanding on the topic I raised
I am for an absolute right of individuals/group of people to identify their destiny. I am no one to recognize people. Any human being who lives in a certain territory has rights to be who he is.

8/4/17, 11:55 PM

Tesfabirhan

Hello Frezghi
I don't think we can agree on many issues
but we will keep on our exchange
as I can see we are in opposite sides
it is good

Frezghi Mesmer

yes. I am on hte side of reality. You joined the mass hallucination of the Paltalk opposition.

Tesfabirhan

well, I believe I am on the side of reality too
I am against Mesfin from the very beginning. Check my comments at awate
four yrs ago
But you are not real
you are fake
and I am not

Frezghi Mesmer

lol. good for you. It means in four years you will not found single evidence. Which is why you only discuss rumors.

Tesfabirhan

you defend EPLF and Mesfin
while hiding
this indicates you are on the same leauge
hahaha
Please don't bring the PFDJ style - where is the evidence
please please
the more you say it the more you are sounding pfdj
I told you what I got from primary testimony
and you denied

Frezghi Mesmer

sigh....how about not being in league with mental midgets and feckless howling monkeys?: ) Its not that Mesfin is guilty or innocent. It is that those bringing the charges have nothing worthwhile to contribute.

Tesfabirhan

then if you believe that they have nothing to contribute, why you live defending

Frezghi Mesmer

Is that sworn testimony in front of a grand jury?:) NOPE. You brought hearsay from unnamed sources. You are not a journalist. Why are your unnamed sources worth anything?

Tesfabirhan

why don't you leave us
hahaha, even I am dealing with unknown person
It is like dealing with a robot eko

Frezghi Mesmer

I should say nothing positive to contribute. You contribute a lot of negativity and ineffectiveness.
Hey Tesino, you inboxed me. Feel free to stop conversating anytime.

Tesfabirhan

yah I have too
inbox you
it is a continuation of what we do in the front page
but I like to inbox you just to avoid tensions
it is kind of reducing negativity

Frezghi Mesmer

Tes, I love you as a brother. That will not change. You have a good heart. BUT, in politics, you are out of your depth. You are all over the place. The Mesfinism is a sign of giving up. A sign of defeat. It means you have given up on PFDJ in Eritrea. its easier to reach one ole pensioner in Frankfurt.

Tesfabirhan

our love is mutual and indeed with respect
but I never gave up on PFDJ
pfdj will be gone sooner
but I am more concerned on the reminants
To tell you, after hearing a lot about Mesfin, I experienced his dirty mission in person
it is since then that I felt confident to oppose him openly

Frezghi Mesmer

What did you experience? Did he not treat your ideas with respect? Mesfin has concluded that the external opposition is not worth much. I can’t say I disagree.

Tesfabirhan

No, I don't have any contact nor have I experienced directly with hm

Frezghi Mesmer

Tell me what happened. I will respond later. Have to go now. Ciao

Tesfabirhan

but I got some networks that was in rumour before
I won't tell you. I'm just telling you that I have some personal evidences
Thank you for your time. Just let us continue our civil exchange without creating unneeded tensions

8/6/17, 1:40 AM

Frezghi Mesmer

I wont spare my opinion one bit. That is another problem we have. We like our fellow anti-PFDJ supporters and dont speak truth to them often enough.

8/6/17, 10:36 AM

Tesfabirhan

Thank you for the piece of advice
But i don't think i will agree
I have to speak the truth
But i think i should know with whom i am talking

8/7/17, 6:15 PM

Frezghi Mesmer

Isn't it interesting that your "truth" is the same as a large segment of the opposition? Change requires a leader. Not a follower.

9/25/17, 8:52 PM

Frezghi Mesmer

So, you valiently exposed us Hama regionalists?

Tesfabirhan

what do you mean?

Frezghi Mesmer

Your last answer to Zaki on my post basically assumed we only care about Hamasein region.

Tesfabirhan

But who are you?
You are neither Hama nor else. I consider you just an eritrean
And what I wrote is what I believe on. If it matters to you, defend it.