ኣስተንትኖ፡ በዓቲ ዘይምፍላጥ ብመንጽር ኣግዶ ዘይምፍላጥ

ዘይምፍላጥ ሓጥያት ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ካብ ዘይምፍላጥ ክትገላገል ትደሊ ምህላውካን ዘይምህላውካን ኣብ እትገብሮም መዓልታዊ ተግባራት ንሂወትካን ሂወትን ካልኦት ደቂ ሰብን ዓቢ ተራ ኣለዎም። ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዘይንፈልጦ ማዕረ ክንደይ ኮን…

ካንሰር ኤርትራውያን ይቐዝፍ; ስርዓት ህግደፍ ከኣ ትም ኢሉ ይዕዘብ

(ኣቐዲሙ ብእንግሊዘኛ ተዳልዩ ዝነበረ ጽሑፍ) መእተዊ ካብ ምኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሰነድ ምርኩስ ብምግባር "ተርእዮ ዝርግሐ ሕማም ካንሰር ኣብ ሆስፒታላትን ሃገራዊ ማእከል ላቦራቶሪ ጥዕናን ኤርትራ 2000 - 2010" (Trends in the…