Category: Defense

ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ጽውጽዋይ ዛንታ 40ታት ክነግረና ተላዒሉ። ኣስተንትኖ

Advertisements

ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ። ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)

ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ። ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንነገድ ተስፋብርሃን ረድኢ ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) original post can be found here ስም ክትሰምዖ ግርም፡ መን ምዃኑ ምስፈለጥካ ግን ዓባይ ምርጫ ትም… ይብሉ ለባማት፤ እሞ እቲ ሒዝካዮ ወይ ተወጢሕካዮ ዘሎኻ ስም፡ ከምቲ…

ዓገብ Selam Network Center

Selam Network Center ምስ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም እንታይ እዩ ጸገማ? ወይስ እቶም ኣብቲ መደብ ዝዕደሙ ሓደ ክልተ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝሓዋውሱ ኣብ ልዕሊ ወልደኣብ ወልደማርያም ዝገብርዎ ናይ ጸለመ ዘመተ ፖለቲካዊ ዕላምኦም ብዘየገድስ መርሓባ ብስም ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ብምምኽናይ ተአንግድ ኮይና? ማእከል መርበብ ሰላም – ከም ስምኩም…

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር: ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘየኽብር ኣውፋሪ ናብ ኤርትራ ገጹ የቋምት

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ሓደ ካብቶም፡ብሃብቶም ዝፍለጡ ሃብታም ነጋዳይን ኣውፋራይን ኮይኖም ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ንጡፍ ወፍሪ ይትከብ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ናብ ኤርትራ ወፍርታት ንኸካይድ ኣብ ተበግሶ ይርከብ። ነዚ ተበግሶታት ንምቅልጣፍ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ብምድፋር ባድመ…

Selim Adhana: The New Face of Agaw people in Eritrea

The New Face of Agaw People History, values and Culture Advocator, Selim Adhana is filling the gap which was almost on the verge of extiniction in promoting the Agaw People of Eritrea. This noble initiative is taking tract among Eritreans, especially among the Bilen…

Eritrean Dissidents Satelite TV EriSat: Values it Will Promote and its Transparency are crucial for its success

The newly established Satelite based TV channel EriSat is initiated by a group of Eritrean dissidents. I appreciate those who participate in this noble project and their efforts and to make it successful to start. I do not have extended information about this project….

Eritrea: Only 4 Religious Denominations are Recognized

Right to Belief is one of the basic and fundamental rights of human being. In any state where some religion has an official recognition lead an automatic discrimination of any other religion or religious denomination. Eritrea is a unique example. PFDJ Regime Religious guidelines…

ሰብኣውነት? ብሓው ኤርምያስ ዘርአ

መእተዊ (ብተስፋብርሃን ) እዛ ጽሕፍቲ ብሓው ኤርምያስ ዘርአ ዝበሃል ኤርትራዊ ኣብ ገጽ መጽሓፉ (Facebook) ብዕለት 10/10/2018 ዝተጻሕፈት ኮይና ብትሕዝቶኣ ኮነ ዕምቆታ ንልቦናን ጥበብን ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዋን ብዙሕ ድማ እተስተምህርን ኮይና ስለዝረኸብክዋ ኣብዚ ናይ ውልቀይ ከብሒ ጽሑፋት(Blog) ከሕትማ ብዝሓተትክዎ መሰረት ፍቓድ ስልዝረኸብኩ ናብ…

Dr. Mustafa Lysedie book and his 14thC Land Grabbers Case

Introduction According to a book written about history, identy and Genealogy of Eritrean Jeberti who are currently living inside Eritrea and abroad, Dr. Mustafa Lysedie has tried to prove in detail who are Eritrean Jeberti. The first edition which was released in early 2015…

Kofi Annan: The Mentor for All Africans, R.I.P

I am saddened to learn the passing of the great World leader, who contributed immensely in changing the face of Africa and the world in so many levels. As a Liberal Demcrat, I will remember him for his dedication to the cause of human…

Mother – The Purest Symbol – “the Longing for Peace”

I got this photo from social media shared via facebook. She is a mother standing in the border line between Eritrea and Ethiopia on 26/08/2018. The mother was standing there waiting Eritreans from the other side to come and join her for peace. Her…

Pro-PFDJ Eritrean gangsters in Israel verbally and physically abused a renowned Eritrean Human Rights Activist, “John Adina”

on 23/04/2018, John Adina, an Eritrean Human Rights Activist in Israel for the cause of Eritrean Refugees in Israel became a victim of PFDJ gangsters PFDJ is a a unique and typical totalitarial regime that operates through a network of spy agents and adherents…

Quality Hotel Friends: Shame on you to host conference of a criminal organization

Quality Hotel Friends is hosting a conference organized by a political organization which is committing systematic and widespread crimes against humanity inside and outside Eritrea since 1991(according to UN Human Rights Commission Report of 2015 and 2016). under the cover of Eritrean Cultural Forum…

መስዋእቲ ኣቦና ሓጅ ሙሳን መልእኽቱን

This is all about the Martyrdom of Hajj Mussa, a man who passed away in a brutal prison of PFDJ regime. Hajj Mussa is a hero, a hero of freedom and human rights. He defended the rights of private school which he chaired the…

PFDJ Colonization and Its Land Grabbing Policy (In Tigrigna)

Eritrea nationalized land in 1994 under the proclamation of NO. 58/1994. This nationalizing policy of land has left Eritreans without any property that they can claim for. 30 years war against Ethiopian invasion was replaced by another home grown land grabber. This policy is…