Category: Human Rights

ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ጽውጽዋይ ዛንታ 40ታት ክነግረና ተላዒሉ። ኣስተንትኖ

Advertisements

ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ። ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)

ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ። ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንነገድ ተስፋብርሃን ረድኢ ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) original post can be found here ስም ክትሰምዖ ግርም፡ መን ምዃኑ ምስፈለጥካ ግን ዓባይ ምርጫ ትም… ይብሉ ለባማት፤ እሞ እቲ ሒዝካዮ ወይ ተወጢሕካዮ ዘሎኻ ስም፡ ከምቲ…

Day 0: 30 Days with 30 Articles of the Human Rights

30 መዓልቲ ምስ 30 ዓንቀጻት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ወዲ ሰብ። ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ዓንቀጽድምጺ ኤርትራዊ ሊበራል ዲሞክራት መዓልቲ፥ 0ክፋል 1፥ መእተዊ 30 Days with 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights. One Day for every single Article.Voice of an Eritrean Liberal…

In Defense of Martin Plaut Rights

This facebook presentation was done in defense of an English journalist who was assaulted by the Eritrean regime gang group in the heart of London(UK) simply because he writes about Eritrea and Eritreans of suffering. Martin Plaut is a British citizen who is a…

ዓገብ Selam Network Center

Selam Network Center ምስ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም እንታይ እዩ ጸገማ? ወይስ እቶም ኣብቲ መደብ ዝዕደሙ ሓደ ክልተ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝሓዋውሱ ኣብ ልዕሊ ወልደኣብ ወልደማርያም ዝገብርዎ ናይ ጸለመ ዘመተ ፖለቲካዊ ዕላምኦም ብዘየገድስ መርሓባ ብስም ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ብምምኽናይ ተአንግድ ኮይና? ማእከል መርበብ ሰላም – ከም ስምኩም…

Company’s obligation to Conduct Due Diligence of their Business Activity: the case of “Business and Human Rights” in Eritrea

Business has a direct and indirect impact to the lives of world citizens. It is for this reason that UN Human Rights Council came with a new frame of “Business and Human Rights” to oversee due diligence of the way business is conducted in…

“17 ዓመታት ድሃይ ኣቦና መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስ የብልናን” ሪታ ደበሳይ ካብ ካናዳ

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስይ ይብሃል። ኣብ ከረን ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣማሓዳሪ ከተማ ኤደን(ዒላበረዕድ) ኮይኑ ክሳብ 1994 ድሕሪኡ ድማ ኣብ ከተማ ከም ኣማሓዳሪ ሓጋዝ ኮይኑ ሰሪሑ። ብ 15 ታሕሳስ 2002 ናብቲ ኣብ ብሎኮ ከረን ጥንቁልሓስ ዝርከብ ዝነበረ ናይ እንዳ ሕርሻ ስርሑ እናኸደ ብናይ…

መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ገጽ መጽሓፍ Ermias Zere ብዕለት 04/11/2018 ዝተጻሕፈ እሞ ብፍቓድ ሓው ኤርምያ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴምክራት ዝሳነ ስለኾነ ናብ ኣንበብተይ ንኽበጽሕ ዘስፈርክዎ ሕጡበ ጽሑፍ እዩ። ሓው ኤርምያስ ዘርአ ብዘለዎ ልዑል ዝኾነ ሊበራላዊ ዝማእከሉ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ ብቀጻሊ ኣብ ናይ…

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር: ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘየኽብር ኣውፋሪ ናብ ኤርትራ ገጹ የቋምት

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ሓደ ካብቶም፡ብሃብቶም ዝፍለጡ ሃብታም ነጋዳይን ኣውፋራይን ኮይኖም ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ንጡፍ ወፍሪ ይትከብ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ናብ ኤርትራ ወፍርታት ንኸካይድ ኣብ ተበግሶ ይርከብ። ነዚ ተበግሶታት ንምቅልጣፍ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ብምድፋር ባድመ…

Selim Adhana: The New Face of Agaw people in Eritrea

The New Face of Agaw People History, values and Culture Advocator, Selim Adhana is filling the gap which was almost on the verge of extiniction in promoting the Agaw People of Eritrea. This noble initiative is taking tract among Eritreans, especially among the Bilen…

Eritrean Dissidents Satelite TV EriSat: Values it Will Promote and its Transparency are crucial for its success

The newly established Satelite based TV channel EriSat is initiated by a group of Eritrean dissidents. I appreciate those who participate in this noble project and their efforts and to make it successful to start. I do not have extended information about this project….

Eritrea: Only 4 Religious Denominations are Recognized

Right to Belief is one of the basic and fundamental rights of human being. In any state where some religion has an official recognition lead an automatic discrimination of any other religion or religious denomination. Eritrea is a unique example. PFDJ Regime Religious guidelines…

ሰብኣውነት? ብሓው ኤርምያስ ዘርአ

መእተዊ (ብተስፋብርሃን ) እዛ ጽሕፍቲ ብሓው ኤርምያስ ዘርአ ዝበሃል ኤርትራዊ ኣብ ገጽ መጽሓፉ (Facebook) ብዕለት 10/10/2018 ዝተጻሕፈት ኮይና ብትሕዝቶኣ ኮነ ዕምቆታ ንልቦናን ጥበብን ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዋን ብዙሕ ድማ እተስተምህርን ኮይና ስለዝረኸብክዋ ኣብዚ ናይ ውልቀይ ከብሒ ጽሑፋት(Blog) ከሕትማ ብዝሓተትክዎ መሰረት ፍቓድ ስልዝረኸብኩ ናብ…

Dr. Mustafa Lysedie book and his 14thC Land Grabbers Case

Introduction According to a book written about history, identy and Genealogy of Eritrean Jeberti who are currently living inside Eritrea and abroad, Dr. Mustafa Lysedie has tried to prove in detail who are Eritrean Jeberti. The first edition which was released in early 2015…

Day 16: Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights

Article 16 (English) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during the marriage and at its dissolution….