ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ተኽእሎታት ምፍራስን

ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ተኽእሎታይ ምፍራስ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ Conquest - ወራር Cession - ኣብ ኲናት ኮነ ካልእ ምስሕሓባት ዘጋጥም ስዕረትን ድሕሪኡ ዝግበር ስምምዓት Settlement - ሰፈራ https://www.facebook.com/tesfabirhan.redie/videos/10157006229492354/

ምርጫ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን(Ethiopian Chauvinists): ምኽባር ልዕላውነት ሀገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን? ወይስ ምቅልጣፍ ንምስረታ ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn)

ብሰንኪ ዕንደራ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን (Ethiopian Chauvinists)፥ ኢትዮጵያ ነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ክምስረታ ተኽእሎ ዘለወአን ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn) ኣብ ምምስራት ደኣ ተቀላጥፍ ከይትህሉ ምስትብሃል የድልየና…