ብዛዕባ ፖለቲካዊ ነውጺ ምብራቕ ሱዳን ክንፈልጦ ዝግብኣና ፖለቲካውን ጉጅለኣውን ኣቃውማ

ምብራቕ ሱዳን ኣብዚ ግዜዚ ሓያል ፖለቲካውን ማሕበራውን ነውጽታት ኣጋጢምዎ ይርከብ። እዚ ድማ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ዝያዳ ዝበኣሰ ኮይኑ; ነቲ ኣብ ሱዳን መንግስቲ መስሪቱ ዘሎ ዓዉለማዊ(Secular) መንግስቲ ድማ ብግሁድ ይቃወምዎ ይርከቡ። ነዚ ድማ ብኢድ ኣተኣታታውነት ስርዓት ህግደፍ ዝያዳ ይብእስ ኣሎ። ከምዝፍለጥ ምብራቕ ሱዳን ካብ 2005 ኣትሑዙ ባርኾት ናይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዘለዎ ኮይኑ እቶም ዑምዳታት; ናዚራት; ኣሽራፋን ኸሊፋታትን ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኢሰያስ ዘለዎም እዮም።

እዚ ምትእስሳራት ስርዓት ህግደፍን መራሕቲ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ግና መሰረቱ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ንምፍላጥ; ነቶም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ብፍላይ ዞባ ከሰላ ዓቢ መንፈሳውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዘለዎም ስድራ-ቤት እንዳ ኣል-ሙርቓኒ(Al-Murghani family) ንሶም ዝመርሕዎ ናይ ሱፊ ማሕበር(Sufi Order) ኣል-ኻትምያ(al-Khatmiyyah Order) ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ።

ንዝያዳ መብርሂ ዝኣክል ንኣመጻጽኣ ማሕበር ኣል-ሙርቓኒ ኣብዚ ስእሊ ተመልከት። ዕላማ ናይዛ ቪድዮ ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ምልዕዓላት ምብራቕ ሱዳን ብግቡይ ተረዲእና ነቲ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ንምክትታል ይሕዘና ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቐለ እዩ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.