“ገረብ ብሓኽላ” ፖሊሲ ኣቢይ ኣሕመድ ዓሊ

ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝጀመሮ ናይ ህዝቢ ምጽናት ወፍሪ ከምቲ ዝወጠኖ እኮ ይኸደሉ እንተዘይሃለወ; ንህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽ ግና ዘይፈተኖ ውዲትን ሽርሕታትን የሎን። እንሆ ሕጂ ድማ ንመዝነት ምኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዶር。 ኣብርሃም በላይ ኣዛዊርዎ ዘሎ። እዚ ድማ ናብ ዘመነ ደርጊ ምልስ ኢልና ታሪኽ ምስ እንድህስስ መንስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ ጽንኩር እዋን ንተወላዲ ትግራይ (ዓድዋ) ዝኾነ ሌተናል ኮለኔል ፍስሃ ደስታ ናብ መዝነት ክፍሊ ምክልኻል ብምምዳብ ኲናት ናብ ትግራይን ኤርትራን ብሰፊሑ እዩ ኣካይዱ ግን ከኣ ኣይተዓወተን።

እቲ ከነስተውዕለሉ ዘለና ዶር ኣብርሃም በላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨቃን ስጉምቲ ከምዝወስድ ዘየጠራጥር ምዃኑዩ። ንዝያዳ ትንተና ነዛ ቪድዮ ቀሪበልኩም ዘለኹ ብጽሞና ክትሰምዕዋን ዘለኩም ርእይቶ ከተቐምጡን ብትሕትና ይዕድመኩም።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.