ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ገረብ ብሓኽላ እዩ። ኣብነት ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ

ገረብ ብሓኽላ ዝብልዎ ከምዚ ምስ ኣጋጠመ እዩ።

ኣብነት ተወላዶ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ

ብወገን ህግደፍ

1. ሼኽ ሳልም ኢብራሂም ሙኽታር – ፈጻሚ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ።

እዚ ሸኽ ወዱ ነቲ ቀዳማይ ሙፍቲ ኤርትራ ዝነበረ ሸኽ ኢብራሂም ሙኽታር ኮይኑ – ካብ ሃይማኖታዊ መራሒ ክትብሎ – ኮለኔል ክትብሎ ይቐልል። ንቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ መሳርሒ ፖለቲካ ህግደፍ ብምግባር ድማ ጥሩፋት(Radical) ወላ ጅሃድ እናበለ ብዙሓት ኣመንቲ እስልምና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወርዱ ጌርዎም ይርከብ።

2. ኣቡነ ሉቋስ( Abune Luqas) – ፈጻሚ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ተዋህዶ ኤርትራ።

እዚ ኣቡን ውን ብተመሳሳሊ መራሒ ሃይማኖት ክትብሎ ዘይኮነስ ዕጡቕ በዓል ዝናር ወትሃደራዊ መራሒ ክትብሎ ይቐልል። ንቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ እንሆ ጅሆ ሒዝዋን ብዘይ ፓትርያሪክ ዘኽታም ጌርዋ ይርከብ።

ብወገን ደንበ ተቓውሞ

1. ሸኽ እሽማዒል ኢብራሂም ሙኽታር (Sheikh Ismael Mukhtar) – ካብ ኣባላትን መራሕትን ቤት-ምኽሪ ኤርትራውያን ኣስላም(Eritrean Muslim Council) ኣብ ወጻኢ – ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ።

ሸኽ ኢሽማዒል ኢብራሂም ሙኽታር ሓው ንሸኽ ሳልም ኢብራሂም ሙኽታር ኮይኑ – ኣንጻር ናይ ሓው ኣብ ደንበ ተቓውሞ ንጡፍ እዩ። ዝያዳ ድማ ፖለቲካዊ ጽሒፋት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ይጽሕፍ። ኣብ 2010 ብስም ደቂ ሸኽ ኢብራሂም ሙኽታር ዝወጸ ፖለቲካዎ ሰነድ ድማ ብዝያዳ ናቱ ኣበርክቶ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ኣብዛ ሰነድ ዘለኒ ዕቃበታትን ነቐፌታን ኣብ ቀጻሊ ከምጽኦ እየ።

2. ኣቡነ ማርቃርዮስ – ኣባል ሲኖዶስ ተዋህዶ ኤርትራን ሓላፊ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኤውሮጳን ኮይኑ ዝያዳ ነቲ ትኣሲሩ ዘሎ ፓትርያሪክ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ተኸቲሉ ካብ ህግደፍ ነጻ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ይመርሕ።

እዞም ኣርባዕተ (4) መንፈሳውያን መራሕቲ ደቂ ሓደ ኣውራጃ ክነሶም ኣብ ክልተ ደንበ ተመቒሎም ንህዝቢ ኤርትራ ዓይኖም እናረኣየት ካብ ሓደ ጸልማት ናብ ካልእ ጸልማት ክኸይድ ዓይኖም እናረኣየን እዝኖም እናሰምዐን ይዕዘቡ ኣለዉ። ሃገር ድማ ብውሽጢ ትጠፍእ – ብደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይበታተን ኣሎ።

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው – ሃገር እናጠፍአት ከላ መሳርሒ ህግደፍ ኮይኖም ንህዝቢ ሒዞም ይጠፍኡ ኣለዉ።

ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ብሃይማኖት ተመቓቒሎም ኣብ ጸልማት ሂወት እናነበሩን ዝገደደ ድማ ብፖለቲካዊ ጥፍሽና እናተሳቐዩን ተወሳኺ ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ንህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ብኢትዮጵያ እናተወረረት ዓይኖም ዓሚቶም ከም ዘይረኣዩ ድምጾም ሓቢኦም ይርከቡ።

ዘሕዝነካ እዞም ኣብ ክልተ ነንበይኑ ደንበ ዝርከቡ – ሓቢሮም ድምጺ ከስምዑ ኣይተራእዩን ዘልዉ።

ተስፋ ይገብር እዞም ደቂ ሓደ ኣውራጃ ጽባሕ ታሪኽ ከይሓቶም።

ከም ዝፍለጥ – ኣብ 1950ታት ውን እቲ ንኤርትራ ዝነበረ ፈደረሽን ንኽፈርስን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትኣቱን መንገዲ ዝኸፈተ ወዲ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ዝኾነ ኣስፍሃ ወልደሚካኤል እዩ።

ስለዚ ነስተውዕል ደኣ።

ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ድማ ወሪዱ ዘሎ ጸልማት “ገረብ ብሓኽላ” እዩ እሞ ሃየ ደኣ ነዞም መራሕቲ ሃይማኖት ካብኦም ዝሕተት ሓድነት ክገብሩ ንጸውዕ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.