ኣብ ዘመነ Dr. Abiy AHMED ናይ ጥንቲ መርሖት እምነተ-ክርስትና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ቀራና መንገዲ ይመስል

እዚ ብትንቢት ተነጊሩኑ እናበለ ዘዕገርግር ዘሎ ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ Dr. Abiy AHMED ንመራሕቲ ሃይማኖት ከንብዕ ድዩ መጺኡ?

ጸላኢ ቤተ-ክርስትያን ተዋህዶ ከይከውን ደኣ?

ልክዕ ከም ዲክታቶር ኢሰያስ ቆርበት በጊዕ ለቢሱ ዝመጸ ቀታሊ ወኻርያ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።

ኢትዮጵያውያን ኣስተውዕሉ ብፍላይ ድማ ተጋሩ።

ጥበብ ዝሓትት ግዜ እዩ።

ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ ንOrthodox Church ከዕኑ ዝተላእከ ከይከውን ምጥንቃቕ የድሊ።

ከም ዝፍለጥ

ፓትርያርክ( Patriarch) ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና Dr. Abiy AHMED ዕጅብ እንከይበሎ ምስ ኣረሜናዊ መራሒ ጭፍራ ህግደፍ ብዙሕ ዳንኬራን ርክባትን የካይድ ኣሎ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ህዝቢ ትግራይ ድና ብፍላይ ንዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ከስተውዕለሉ ይግባእ። እንተዘይኮነ እታ ጥንታዊት ኣፍደገ ክርስትና ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተኽእሎ ዘሎ ይመስል።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.