ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ገረብ ብሓኽላ እዩ። ኣብነት ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ

ገረብ ብሓኽላ ዝብልዎ ከምዚ ምስ ኣጋጠመ እዩ።

ኣብነት ተወላዶ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ

ብወገን ህግደፍ

1. ሼኽ ሳልም ኢብራሂም ሙኽታር – ፈጻሚ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ።

እዚ ሸኽ ወዱ ነቲ ቀዳማይ ሙፍቲ ኤርትራ ዝነበረ ሸኽ ኢብራሂም ሙኽታር ኮይኑ – ካብ ሃይማኖታዊ መራሒ ክትብሎ – ኮለኔል ክትብሎ ይቐልል። ንቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ መሳርሒ ፖለቲካ ህግደፍ ብምግባር ድማ ጥሩፋት(Radical) ወላ ጅሃድ እናበለ ብዙሓት ኣመንቲ እስልምና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወርዱ ጌርዎም ይርከብ።

2. ኣቡነ ሉቋስ( Abune Luqas) – ፈጻሚ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ተዋህዶ ኤርትራ።

እዚ ኣቡን ውን ብተመሳሳሊ መራሒ ሃይማኖት ክትብሎ ዘይኮነስ ዕጡቕ በዓል ዝናር ወትሃደራዊ መራሒ ክትብሎ ይቐልል። ንቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ እንሆ ጅሆ ሒዝዋን ብዘይ ፓትርያሪክ ዘኽታም ጌርዋ ይርከብ።

ብወገን ደንበ ተቓውሞ

1. ሸኽ እሽማዒል ኢብራሂም ሙኽታር (Sheikh Ismael Mukhtar) – ካብ ኣባላትን መራሕትን ቤት-ምኽሪ ኤርትራውያን ኣስላም(Eritrean Muslim Council) ኣብ ወጻኢ – ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ።

ሸኽ ኢሽማዒል ኢብራሂም ሙኽታር ሓው ንሸኽ ሳልም ኢብራሂም ሙኽታር ኮይኑ – ኣንጻር ናይ ሓው ኣብ ደንበ ተቓውሞ ንጡፍ እዩ። ዝያዳ ድማ ፖለቲካዊ ጽሒፋት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ይጽሕፍ። ኣብ 2010 ብስም ደቂ ሸኽ ኢብራሂም ሙኽታር ዝወጸ ፖለቲካዎ ሰነድ ድማ ብዝያዳ ናቱ ኣበርክቶ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ኣብዛ ሰነድ ዘለኒ ዕቃበታትን ነቐፌታን ኣብ ቀጻሊ ከምጽኦ እየ።

2. ኣቡነ ማርቃርዮስ – ኣባል ሲኖዶስ ተዋህዶ ኤርትራን ሓላፊ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኤውሮጳን ኮይኑ ዝያዳ ነቲ ትኣሲሩ ዘሎ ፓትርያሪክ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ተኸቲሉ ካብ ህግደፍ ነጻ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ይመርሕ።

እዞም ኣርባዕተ (4) መንፈሳውያን መራሕቲ ደቂ ሓደ ኣውራጃ ክነሶም ኣብ ክልተ ደንበ ተመቒሎም ንህዝቢ ኤርትራ ዓይኖም እናረኣየት ካብ ሓደ ጸልማት ናብ ካልእ ጸልማት ክኸይድ ዓይኖም እናረኣየን እዝኖም እናሰምዐን ይዕዘቡ ኣለዉ። ሃገር ድማ ብውሽጢ ትጠፍእ – ብደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይበታተን ኣሎ።

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው – ሃገር እናጠፍአት ከላ መሳርሒ ህግደፍ ኮይኖም ንህዝቢ ሒዞም ይጠፍኡ ኣለዉ።

ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ብሃይማኖት ተመቓቒሎም ኣብ ጸልማት ሂወት እናነበሩን ዝገደደ ድማ ብፖለቲካዊ ጥፍሽና እናተሳቐዩን ተወሳኺ ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ንህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ብኢትዮጵያ እናተወረረት ዓይኖም ዓሚቶም ከም ዘይረኣዩ ድምጾም ሓቢኦም ይርከቡ።

ዘሕዝነካ እዞም ኣብ ክልተ ነንበይኑ ደንበ ዝርከቡ – ሓቢሮም ድምጺ ከስምዑ ኣይተራእዩን ዘልዉ።

ተስፋ ይገብር እዞም ደቂ ሓደ ኣውራጃ ጽባሕ ታሪኽ ከይሓቶም።

ከም ዝፍለጥ – ኣብ 1950ታት ውን እቲ ንኤርትራ ዝነበረ ፈደረሽን ንኽፈርስን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትኣቱን መንገዲ ዝኸፈተ ወዲ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ዝኾነ ኣስፍሃ ወልደሚካኤል እዩ።

ስለዚ ነስተውዕል ደኣ።

ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ድማ ወሪዱ ዘሎ ጸልማት “ገረብ ብሓኽላ” እዩ እሞ ሃየ ደኣ ነዞም መራሕቲ ሃይማኖት ካብኦም ዝሕተት ሓድነት ክገብሩ ንጸውዕ።

Why Saleh changed his real name to a coded name?

Saleh “Gadi” JoharGadi means

Gadi is the type of friend who is cool with anything. he’s funny in a inappropriate way and loyal and awesome. He will go out of his way to help others. He might not show what he thinks all the time because it’s probably for the better so you don’t get offended.

This says a lot about Saleh’s political thinking(ideology) and approach.Saleh “Gadi” Johar is the co-founder of http://www.awate.com, writer and author.

ድሕሪ 40 ዓመት ምስ ህግደፍ ዝተባተኸተ ኤርትራዊት ኣደ

ጓል ዒላበርዕድ ከተማ ኤደን ድሕሪ ኣርብዓ ዓመት ካብ መግዛእቲ ህግደፍ ተገላጊላ

ከምቲ ንልዕሊ 40 ዓመታት ንሃገረይ ኢለ ብእምነት ግን ከኣ ብዘይ ፍልጠት ዝተቓለስክዎ; ሕጂ ድማ ብፍልጠት ንሃገረይ ክቃለስ እየ ትብለና ኣላ

ሓብትን ግደይ መሓሪ ወልዱ

Pentecostal Church and Pentecostalism Politics in Ethiopia – The New World Order (Part II)

This is a series of presentations that deals with the current political developments in Ethiopia. In my opinion, what is happening in Ethiopia right now is the repetition of past geopolitical discourses. Starting from the Axumite kingdom, the horn of Africa has faced constant interference of the western world and the middle East.

In these two parts, I have tried to develop the whole scenario of the current situation based on four empires/kingdoms: Axumite Kingdom, Zagwe Dynasty, Solomonic Dynasty and the last Ethiopian Empire. For more, please follow the presentation which is delivered in Tigrigna.

Part 1

Part 2

ኣብ ዘመነ Dr. Abiy AHMED ናይ ጥንቲ መርሖት እምነተ-ክርስትና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ቀራና መንገዲ ይመስል

እዚ ብትንቢት ተነጊሩኑ እናበለ ዘዕገርግር ዘሎ ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ Dr. Abiy AHMED ንመራሕቲ ሃይማኖት ከንብዕ ድዩ መጺኡ?

ጸላኢ ቤተ-ክርስትያን ተዋህዶ ከይከውን ደኣ?

ልክዕ ከም ዲክታቶር ኢሰያስ ቆርበት በጊዕ ለቢሱ ዝመጸ ቀታሊ ወኻርያ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።

ኢትዮጵያውያን ኣስተውዕሉ ብፍላይ ድማ ተጋሩ።

ጥበብ ዝሓትት ግዜ እዩ።

ኣባል Pentecostal Church ዝኾነ ንOrthodox Church ከዕኑ ዝተላእከ ከይከውን ምጥንቃቕ የድሊ።

ከም ዝፍለጥ

ፓትርያርክ( Patriarch) ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና Dr. Abiy AHMED ዕጅብ እንከይበሎ ምስ ኣረሜናዊ መራሒ ጭፍራ ህግደፍ ብዙሕ ዳንኬራን ርክባትን የካይድ ኣሎ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ህዝቢ ትግራይ ድና ብፍላይ ንዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ከስተውዕለሉ ይግባእ። እንተዘይኮነ እታ ጥንታዊት ኣፍደገ ክርስትና ዝኾነት ኣክሱም ልእላውነታ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተኽእሎ ዘሎ ይመስል።