ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ተኽእሎታት ምፍራስን

ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ

ተኽእሎታይ ምፍራስ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ

  1. Conquest – ወራር
  2. Cession – ኣብ ኲናት ኮነ ካልእ ምስሕሓባት ዘጋጥም ስዕረትን ድሕሪኡ ዝግበር ስምምዓት
  3. Settlement – ሰፈራ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.