ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም

በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ ፍልጠት ቅሰሙ።

ከብ ኣብነት ብዕለት 03/02/2019 ዘጋጠመኒ ጽሑፍ ከምዚ ይመስል ነበረ፥

ኣብዚ Facebook ዝርአ ልሙድ እንተሎ ኣብቲ “studied at” ዝብል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ Asmara University ይመልእዎ’ሞ ኣብቲ page profile ግትር ኢሉ ትረኽቦ። ክገርመኩም ገሊኣቶም Asmara University ክትዕጾ ከላ ገና Elementary School ዘይወድኡ ወይ ድማ ስሩዕ High School ዘይወድኡ እዮም። ንምንታይ ግና University Asmara ዝብል ይመርጹ ይገርመኒ።

ምዃን ንሳ ኣብ ቅድሚኦም ትጸንሕ እሞ ይመርጽዋ ይኾኑ.

እቲ ጸገም – ኣብ Asmara University ተማሂረ ኣይኮነን። ንሓደ ብዓቕሙ በቲ ግቡእ መስርሕ ትምህርቲ ዝሓለፈን ኣባል ናይታ University ዝነበረን ከቆናጽቡን ከነኣእሱን – ” ካብ ዲግሪ – ኣእምሮ” እናበሉ ዘየለ ከሀውትቱን ክትዕዘብ ከለኻ እዩ ዝገርመካ።፡

ዝተማህረ ሰብ – ከምቲ ሰብ ዝግምቶ ዘይኮነስ ክኸውን ዘለዎ – እቲ ክኾኖ ዘለዎን ካብቲ ልሙድ ዝበሃል ኣካይዳ ወጺኡ ናቱ ኣካይዳ ዘማዕብል እዩ። እንተዘይኮነ – ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ክቕይር ዘይክእል እንተኾይኑ ደኣ ብኸመይ ተማሂሩ ክትብሎ ይከኣል? ነቲ ልሙድን ዝጸንሐን ርዒሙ ዝኸይድ ምሁር(educated) ዘይኮነስ ኣገልጋሊ(Slave) እዩ ዝበሃል።

ምዃን ትርጉም ናይ ምሁር ሻዕብያ ኣባላሽይዎ። ንዝተማህረን ዘይተማህረን ኩሉ ብግዱድ slave ጌርዎ። ስለዚ ትርጉም ምሁር(educated) ንምፍላጥ ገና ትርጉም ትምህርቲ ክንመሃር ክንመሃር የድልየና።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.