ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ ፍልጠት ቅሰሙ። ከብ ኣብነት ብዕለት 03/02/2019 ዘጋጠመኒ ጽሑፍ ከምዚ ይመስል ነበረ፥ ኣብዚ Facebook ዝርአ ልሙድ እንተሎ ኣብቲ “studied at” ዝብል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ Asmara University […]

ተረካብ ዕላል ምስ ወዲ ጀበርቲ

እዚ ዕላል’ዚ ርካብ ዕላል ኣብ ናተይ(Tesfabirhan Redie) Facebook ብዕለት 03/02/2019 ዝተኻየደ ኮይኑ ከተንብቦ ስምዒታውን ኮንቱን ዝመስል ግን ከኣ ብዙሕ ሓቀኛ ስምዒታት ዝሓቖፈ ምልውዋጥ እዩ ተኻይዱ። ብመሰረቱ እዚ ዕላል እዚ ምክብብራ ዝጎዶሎ ኮይኑ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝካይድ ምልውዋጥ ቃላት እዩ። ተስፋ ይገብር ድማ ኤርትራዊ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዓይነት ክብረት ዝጎዶሎ ተኣልዩ ንኹሉ ሰብ […]