ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ተኽእሎታት ምፍራስን

ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ተኽእሎታይ ምፍራስ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ Conquest - ወራር Cession - ኣብ ኲናት ኮነ ካልእ ምስሕሓባት ዘጋጥም ስዕረትን ድሕሪኡ ዝግበር ስምምዓት Settlement - ሰፈራ https://www.facebook.com/tesfabirhan.redie/videos/10157006229492354/

ጌጋ ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ገጽ facebook profile መኣስ ኮን ይእረም ይኸውን?

ዕላል facebook ግርም እዩ። ኣይትጽልእዎ። ብዙሕ ዘስካሕክሕ መልእኽትታት ክመጸኩም ይኽእል እዩ። ግን ከኣ ብዙሕ ቁምነገር ድማ ኣለዎም በቲ ቁምነገር ዘለዎ እናተተባባዕኩም፥ ነቲ ዘስካሕክሕ ጽሑፋት ተጠቒምኩም ብኸመይ ቁምነገር ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍሉ…