ምርጫ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን(Ethiopian Chauvinists): ምኽባር ልዕላውነት ሀገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን? ወይስ ምቅልጣፍ ንምስረታ ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn)

ብሰንኪ ዕንደራ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን (Ethiopian Chauvinists)፥ ኢትዮጵያ ነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ክምስረታ ተኽእሎ ዘለወአን ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn) ኣብ ምምስራት ደኣ ተቀላጥፍ ከይትህሉ ምስትብሃል የድልየና ኣሎ። እዚ ከብለኒ ዝኸኣለ ድማ ምስ ምልዕዓል ዳግመ-ኢትዮጵያውነት; ብርኡይ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ዘርኢ ካርታን ጨፈራ መንእሰያትን ተረፍ-መረፍ ስርዓተ-ደርግን ዳግማይ ይኽሰት ስለዘሎ፣ ንኤርትራ ዳግማይ ምትንካፍ ማለት ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዕናውን እዩ ክኸውን።

ከም’ቲ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ 1940ታት ኣብ ኣኼባ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቡ ዝበሎ; ኤርትራ ሰላም እንተዘይረኺባ; ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተረኺቡ ማለት ዘበት እዩ። ከምኡ’ውን ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝሃቦ መጠንቀቕታ; “ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝተንከፈ ወይልኡ” ዝበሎ; ንኤርትራ ምትንካፍ ማለት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይርከብን ከምኡ ድማ እቲ ዝተንከፋ ቀሲኑ ኣይሓድርን ማለት እዩ።

ስለ’ዚ ነዞም ንኤርትራ ክጎብጥዋ ዝሓስቡ ኢትዮጵያውያን ልቦና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ይምሕጸኖም። እንተዘይኮነ ንሕና ኤርትራውያን ንልዕላውነት ሃገርና ከነውሕስ ተገዲድድና እንገብሮ ስትራተጂካዊ ቃልሲ (strategic struggle) ሳዕቤኑ መጀመርታ ዕንወት ኢትዮጵያ ከኸትል እዩ። ድሒሩ ድማ ዘይነበረ ሓደሽቲ ተርእዮታት ፖለቲካዊ ነውጺ ክፈጥር እዩ።

ሓቀኛ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ

እዚ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ብከመይ ጌትካ ናብ ምርግጋእን ሰላምን ተምጽኣ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ማንም ኢትዮጵያዊ ክኸውን ይግብኦ። ካብዚ ሓሊፎም ግና ሃገር እንዳማቶም እንተቋሚቶም ነታ ዘላ ኢትዮጵይያ ብፍጹም ክኸስርዋ ጥራሕ ዘይኮነ ገና ብሕጂ’ውን እናተመቓቐላን ኣብ ነንሕድሕደን ኲናት እናገበራን ዝነብራ ንኣሽቱ ሃገራት ምፍጣር እዩ።

ኩሉ ወዲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ እንተሃልዩ ኢትዮጵያ ከም እንደገና ንኤርትራ ገጻ ትሓልም እንተሃልያ – ውጽኢቱ ሓደገኛ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ።

ንኤርትራ ምትንካፍ ማለት ተኣጒዱ ዘሎ እሳተ-ጎመራ ምኽፋት ማለት እዩ። ብሕጂ 100 ዓመት ክወስድ ዝኽእል ሕንፍሽፍሽን ኲናትን ስቅያትን ድህረትን ውን ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ፍሉይን ሓድሽን ካርታ ሰለዎ ዳግማይ ስርርዕ ክህልዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2013 ኣብ http://www.awate.com ብሓደ ካብቶም ሓያላት ግን ከኣ ንባዕሉ ሕቡእ(Ghost) ዝኽክነ ብAli Selim ዝፍለጥ ጸሓፊ(ሕጂ እኮ ብሌናይ ወዲ ከረን ከም ዝኮነ ተፈሊጡ ኣሎ) ዝተጻሕፈት article “#Ghosts_of_the_Horn” ዘርእስታ ጽሕፍቲ ንተኽእሎታት መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሚቱ ኔሩ። ንመጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብከምዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ካርታ ኣቕሪብዎ ኣሎ።

ተኽእሎ 1

ተኽእሎ 2

ተኽእሎ 3

ንዝያዳ ነታ ጽሕፍቲ ክትትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

Ghosts Of The Horn!

ኣብዚ ጉዳይ ኣትኲረ ዝሃብክዎን ክንክተሎ ኣለና ዝብሎ ስትራተጂካዊ ሓሳብ ድማ እንሆ ብመልኮ ድምጺ ቀሪቡ ኣሎ።

1ይ ክፋል፥ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ዳግመ-ትንሳኤ ኢትዮጵያውነትን ብኸመይ ስትራተጂ ክንቃለሶ ይግባእ?

2ይ ክፋል፥ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ዘለዎ ሓቂ፥ ካብ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር፣ ኢትዮጵያ ፋሕ-ፋሕ ምባል ይቐልል።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.