ኣስተንትኖ፡ ፖለቲካ ኤርትራ ጸቢብ ናይ ጸቢብ ከም ዘሎ ምፍላጥ ከድልየና እዩ

ፖለቲካ ኤርትራ ጸቢብ ናይ ጸቢብ ከም ዘሎ ምፍላጥ ከድልየና እዩ። ብእልፊ ቀይሕ መስመር ዝመልአ ሓጹራት ፖለቲካ ተመሪሕካ ዝብጻሕ ሓርነት የሎን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.