ምርጫ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን(Ethiopian Chauvinists): ምኽባር ልዕላውነት ሀገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን? ወይስ ምቅልጣፍ ንምስረታ ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn)

ብሰንኪ ዕንደራ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን (Ethiopian Chauvinists)፥ ኢትዮጵያ ነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ክምስረታ ተኽእሎ ዘለወአን ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn) ኣብ ምምስራት ደኣ ተቀላጥፍ ከይትህሉ ምስትብሃል የድልየና ኣሎ። እዚ ከብለኒ ዝኸኣለ ድማ ምስ ምልዕዓል ዳግመ-ኢትዮጵያውነት; ብርኡይ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ዘርኢ ካርታን ጨፈራ መንእሰያትን ተረፍ-መረፍ ስርዓተ-ደርግን ዳግማይ ይኽሰት ስለዘሎ፣ ንኤርትራ ዳግማይ ምትንካፍ […]

ቀጥታዊ ሓድነታዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ

መልእኽተይ ከንውሖ ኣይደልን። ግና ከኣ ኣብቲ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግጉይ መንገድታት ዘተኮረ ሓድነታዊ ጻውዒት ክገብር መሪጸ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ምንቅስቃሳት ዘተኮረ ኮይኑ ካብዚ ዘካይድዊ ጉጅለኣዊ ምንቅስቃስ ወጺኦም ኣብ ሓባራውን ሓድነታውን ምንቅስቃስ ንኽምለሱን ኣብቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ድማ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይኣፋላላይ ዝጥምት ኣመለኻኽታን መትከላትን ንኸማዕብሉን ጻውዒት ንምቕራብ ኣዩ። ኣብ’ዛ ሓጻር ጽሑፍተይ […]

ምድማር’ውን ብጽቡቕ ትቕጽል ኣላ – Ethiopia and Italy planning to build a railway from Addis Abeba to Massawa

ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ ከምቲ ብዝተዋህቦ ሓላፍነት መሰረት ገስጋሲ ስርሓት ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ፡ምስልሳል ይርከብ። Some references 22/01/2019 Dr. Abiy visit to Europe http://www.horndiplomat.com/2019/01/20/ethiopian-pm-dr-abiy-ahmed-arrives-in-rome/ New Ethiopianist dream