ኣገዳስነት ግሉጽነት ኣብ ቃልሲ

ኣነ ሊበራል እየ። ከምዚ ናትካ። ስድራ-ቤተይ ግና ኣለልካ ምሽ ዓቀብቲ ስለዝኾንስ ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ እዚ ኣነን ንስኻን ንገብሮ ናይ ውልቅና ንግበሮ። ተጠንቀቕ።

መስደምም ዘረባ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.