30 መዓልቲ ምስ 30 ዓንቀጻት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ወዲ ሰብ። ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ዓንቀጽድምጺ ኤርትራዊ ሊበራል ዲሞክራት

መዓልቲ፥ 0ክፋል 1፥ መእተዊ

30 Days with 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights. One Day for every single Article.Voice of an Eritrean Liberal Democrat.