ካብ ሕሉፍ ከይተመሃርና ንሕጂ ዘሎ ጌጋታትና ክንእርሞ ኣይንኽእልን

ካብ ሕሉፍ ከይተመሃርና ንሕጂ ዘሎ ጌጋታትና ክንእርሞ ኣይንኽእልን። ጽባሕ ውን ዳግማይ ጌጋ ከም ንገብር ርጉጽ እዩ። ስለዚ ሕሉፍና ንፈትሽ

Axum

Addis Ababa

Kassala

and their political meddling

Date: 24/11/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.