እዚ ብዕለት 25/11/2018 ቀጥታዊ ፈነወ ብዛዕባ ደቂ ኣከለጉዛይ ፖለቲከኛታትን ተረካብ ፖለቲካዊ ስነ መጎቶምን ኣብ FB ዘቕረብክዎ ኣስተንኖ እዩ።

1 – ልዕሊ 70% ኣብ ህግሓኤ
2 – ልዕሊ 35,000 ካብ ስዉኣት
3 – ወልደኣብ ወልደማርያም ንኢሰያስ ዝመኸሮ
4 – ብብዝሒ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝተበደሉ
5 – ልዕሊ 90% ኣብ ደንበ ተቓውሞ
6 – ኣብ ስልጣን ከይመጹ