“17 ዓመታት ድሃይ ኣቦና መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስ የብልናን” ሪታ ደበሳይ ካብ ካናዳ

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስይ ይብሃል። ኣብ ከረን ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣማሓዳሪ ከተማ ኤደን(ዒላበረዕድ) ኮይኑ ክሳብ 1994 ድሕሪኡ ድማ ኣብ ከተማ ከም ኣማሓዳሪ ሓጋዝ ኮይኑ ሰሪሑ።

ብ 15 ታሕሳስ 2002 ናብቲ ኣብ ብሎኮ ከረን ጥንቁልሓስ ዝርከብ ዝነበረ ናይ እንዳ ሕርሻ ስርሑ እናኸደ ብናይ ጸጥታ ህግደፍ ካብ መንግዲ ተጨውዩ። ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ስድራቤቱ ደሃይ የብናን ይብሉ።

ኣብ ካናዳ እትርከብ ጓሉ Rita Debesay ብናይ ኣቡኣ ኩነታት እናተሳቐየት እትነብር ዘላ ግን ከኣ ክሳብ ሕጂ ዓው ኢላ ዘይተዛረበትሉ ዘሰቅቕ ዛንታ ኣቡኣ ጼራ ክሳብ ሕጂ ኣናነብዐት ትነብር ኣላ።

በዓልቲ ቤቶም ንመምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደዮውሃንስ ድሃይ ብዓል ቤታ ካብ ዘይትረክብ እንሆ ድሮ 17 ዓመት ኮይኑ ኣሎ።

ሓብትና ሪታ ደበሳይ ኣቡኣ ተፈቲሑ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቶምን መላእ ስድራ-ቤቱን ዳግማይ ተሓቚፉ ክትርኢ ዘለዋ ባህጊ ብሃንቀውታ ትጽበ።

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደዮውሃንስ ኣብ ከረን ላዕላይ ዝርከብ ቤቶም ክሳብታ ካብ ጎደና ብህግደፍ ዝስወረላ ዕለት ብፍቕርን ሓልዮትን ምስ ስድራቤቶም ማሚቖም ዝነብሩ ዝነበሩ ኣገልጋሊ ህዝቢ እዮም ኔሮም።

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ካብ መቑሕ መጻወድያ ህግደፍ ወጺኦም ብሰላም ሂወቶም ክመርሑ በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዕ።

ኩላትና ኣብ መሰል ወዲ-ሰብ እንግደስ ኤርትራውያን ድማ ብዛዕባ እዚ ንልዕሊ 17 ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤን ብምስጋእ ብዛዕባ ሃለዋቱ ሓታቲ ዘይነበሮ ኣቦ ብሓባር ንመሰሉ ክንጣበቐን ብዛዕባ ሃለዋቱ ክንሓትትን ክንጽውዕ ብትሕትና ይጽዎ።

ሓውኹም ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት

ተስፋብርሃን ወልደጋብር ረድኢ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.