1. ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር
  2. ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ የኽብር።
  3. ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ይኣምን።
  4. ኣብ ቅዋም ዝተሰረተ ዲሞክራስያዊ ምምቕራሕ ስልጣን መንግስቲ የኽብር።
  5. ነጻነት ፕረስን ብነጻ ሓሳብካ ምግላጽን ከም መሰረታዊ መሰል ኢሉ ይኣምን።
  6. ረብሓ ሃገር ዘማእከለ ነጻን ተወዳዳርን ዕዳጋ የኽብር።
  7. ነጻ ምንቅስቃስ ህዝቢ የኽብር።
  8. ግሉጽነት ይኣምን።
  9. ልዕልና ሕጊ የኽብር።