9 መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት

  1. ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር
  2. ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ የኽብር።
  3. ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ይኣምን።
  4. ኣብ ቅዋም ዝተሰረተ ዲሞክራስያዊ ምምቕራሕ ስልጣን መንግስቲ የኽብር።
  5. ነጻነት ፕረስን ብነጻ ሓሳብካ ምግላጽን ከም መሰረታዊ መሰል ኢሉ ይኣምን።
  6. ረብሓ ሃገር ዘማእከለ ነጻን ተወዳዳርን ዕዳጋ የኽብር።
  7. ነጻ ምንቅስቃስ ህዝቢ የኽብር።
  8. ግሉጽነት ይኣምን።
  9. ልዕልና ሕጊ የኽብር።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.