ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር: ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘየኽብር ኣውፋሪ ናብ ኤርትራ ገጹ የቋምት

ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ሓደ ካብቶም፡ብሃብቶም ዝፍለጡ ሃብታም ነጋዳይን ኣውፋራይን ኮይኖም ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ንጡፍ ወፍሪ ይትከብ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ናብ ኤርትራ ወፍርታት ንኸካይድ ኣብ ተበግሶ ይርከብ።

ነዚ ተበግሶታት ንምቅልጣፍ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ብምድፋር ባድመ ናይ ትግራይ እያ ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረን ከምኡ ድማ ብውሽጢ ውሽጢ ንምንቅስቓስ ኣሕዋት ኣግኣዝያን(Agazian Brotherhood Movement) ዝገብሮ ዝነበረ ቀጥታዊ ይኹን ብዘይቀጥታ ብሞራል ኮነ ፋይናምሳዊ ሓገዛት ንልዕላውነት ኤርትራ ዘየኽብርን ኣብ ቀጻልነትን ውሕስነትን ሃገረ ኤርትራ ድማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስልውዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወፍርታት ብጥንቃቐ ክርአን ክጽናዕን ይግባእ።

ቅብዚ ግዜዚ ኣብ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ርክባት ወጺኡ ዝገብሮ ዘሎ ርክባት ድማ እቲ ተቐያያሪ መርገጺኡ ዝያዳ እናተነጸረ ይኸይድ ኣሎ። ምነልባት ንኸምስል ሓደ ሓደ መመላኽዒ ቃላት እንተተዛረበ ብሕሉፍ ቃላቱን ምንቅስቓሳቱን ተዓዚብካ ኣቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወፍርታት ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣይኮነን።

ወላኳ ከም ኤርትራዊ ሊበራላዊ ዲሞክራት ኣውፈርቲ ናብ ኤርትራ ብነጻ ከዋፍሩ ዘተባብዕ መትከል እንተሃለወኒ ኣብ ልዕልላውነት ሃገር ዘለኒ መትከል ውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ነጻ ንግዲ ዘለኒ መርገጺ ተሪርን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣውፋራይ ብቐሊሉ ሃብቱ ከዋፍር ዘይኮነ ጥንቁቕ ዝኾነ መስርሕ ክሓልፍ ይግብኦ። እንተዘይኮነ ጽባሕ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘየድሊ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን ከየእትዎ።

ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ባድመ ዘለዎ መርገጺ ንማንም ኤርትራዊ ዘቖጥዐ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ናይተ ዳዊት ብጽቡቕ መንፈስ ክቕበሎ እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ።

ብተወሳኺ ውን ነቲ ንሃገረ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሓዊሱ ሓዳሽ ሃገረ ኣግኣዝያን ንምምስራት ራኢ ዘለዎም ኣሕዋት ኣግኣዝያን ዘለዎ ምድንጋጻት ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን።

ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብኣቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብኣተክሮ ክዕዘቦን ልዕላውንርት ሃገር ኣኽቢሩ ዝኸይድ ወፍትታት ንክኸተልን ብሕጊ ዓለማዊ ንግዲ ዓለም ክቕየድን ጻውዒትና ክንገብር ይግባእ።

ስለዚ ብቅንዕናን ምኽባር ልዕላውነትን ክብረትን ናይ ሓደ ህዝቢ ከየኽበርካ ዝግበር ዶብ ሰገር ወፍርታት ብዓይኒ ሕልና ውን ተቐባልነት ስለዘይብሉ ኤርትራ ሕጋዊ መንግስቲ ክሳብ ዘይሃለዋ ሕጋዊ ወፍርታይ ውን ስለዘይካይደ ኣቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ዝገብሮ ወፍርታት ከም ምትእትታው መግዛእቲ ኣብ ልዕላዊት ሃገረ ኤርትራ እዩ ዝቑጸ። ኣብ ኤርትራ ምቁሟት ድማ ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.