ቢኒዓምር ብ1500ታት ዝተመስረተ ንግስነት ኮይኑ ርእሰ ከተማኡ ኣብ ከሰላ ብምግባር ክሳብ 1820ታት ንምሉእ ባርካ ዝገዝእ ዝነበረ ሓያል ሕብረተሰብ እዩ።

መሪሕነት ንግስነት ቢንዓምር ብደቂ ናብታብ-ቤጃ ዝምራሕ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ 90% ድማ ምስ ህዝቢ ከበሳ ኤርትራን ሰንሒትን ሳሕልን ብስጋ ዝተኣሳሰር ሓረግ ወለዶ ዘለዎ ሓያል ህዝቢ የጠቓልል። ኣብዚ ግዜ’ዚ ድማ ልዕሊ 300,000 ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ኣሎ።

ህዝቢ ቢንዓምር ዝያዳ ምስ ንግስነት ስናር ናይ ሎሚ ሱዳን ዝያዳ ርክብን ዝምድናን ዝነበሮ ኮይኑ ምስ ንግስነት ምድረ ባሕሪ ውን ሓያል ርክብ ኔርዎ።

እዛ ሎሚ ሃገረ ኤርትራ ንብላ ድማ ድምር ናይ ንግስነት ቢንዓምርን ንግስነት ምድረ ባሕርን ከምኡውን ናይ ዓፋር ሱልጣን ረሓይታን ሓቢረን ዘቖምኣ ሃገር እያ።

ህዝቢ ቢንዓምር ሓያል ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ኮይኑ ባህሉን ክብረቱን ዓቂቡ ክሳብ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ሓያል ህዝቢ እዩ።

መብዛሕትኡ ህዝቢ ቢኒዓምር ቋንቋ ትግራይት ዝዛረብ ኮይኑ ውሑዳት ውን ቋንቋ ሕዳረብ ዝዛረቡ አለዎም። ናይቶም ገዛእቲ ዝነበሩ ደቂ ናብታብ ቋንቋ ድማ ሕዳረብ እዩ ኔሩ።

ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ድማ ካብ ቢኒዓምር እዩ።