ድሕሪ ውድቀት ንግስነት ዛግወ (13 ክ/ዘ) ዝጀመረ ኩናትን ወራራትን መሳፍንትን ነጋውስን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ወላኲ ኣብ 24/05/1991 ዘብቅዐ እንተመሰለ ብሰንኪ እቲ ኣብ 1998-2000 ዘጋጠመ ናይ ዶብ ኲናትን ድሒሪ ውዕል ኣልጀርስ ዝተወስደ ዘይሓላፍነታዊ መርገጽን ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስቅያት ክነብር ገዲድዎ ጸኒሑ እዩ።

ስርዓት ህግደፍ ብቐደሙ ኣብቲ ንዓለም-ለኻዊ መለክዒ ሕጊ ኲናት(International Rule of Law) ዘየማልኤ ዘይእዉጅ ግን ከኣ ንመሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘካተተ ኲናት ልዕሊ 19,000 መንእሰያት ዘጥፍእን ንኣማኢት ኣሽሓት ምምዝንባላትን ስደትን ዝፈጠረ ኩነታት በዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሳነ ብምፍሻሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ሂወት ክፈጥር ተስፋ ኣሎ።

ነዚ ዝምልከት ዚሃብክዎ ትንታነታት ድማ ኣብዚ ሊንክ ኣሎ።

1。 ውሳነ ኢትዮጵያ ዝምልከት

2。1ይ ትንታነ

3。2ይ ትንታነ

4。 3ይ ትንታኔ