ኢትዮጵያ ውዕል ኣልጀርስ ምሉእ ብምሉእ ምቕባላ ናይ ልዕሊ 600 ዓመታት ዝጸንሐ ሕማቕ ታሪኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ቀይራ

ድሕሪ ውድቀት ንግስነት ዛግወ (13 ክ/ዘ) ዝጀመረ ኩናትን ወራራትን መሳፍንትን ነጋውስን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ወላኲ ኣብ 24/05/1991 ዘብቅዐ እንተመሰለ ብሰንኪ እቲ ኣብ 1998-2000 ዘጋጠመ ናይ ዶብ ኲናትን ድሒሪ ውዕል ኣልጀርስ ዝተወስደ ዘይሓላፍነታዊ መርገጽን ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስቅያት ክነብር ገዲድዎ ጸኒሑ እዩ።

ስርዓት ህግደፍ ብቐደሙ ኣብቲ ንዓለም-ለኻዊ መለክዒ ሕጊ ኲናት(International Rule of Law) ዘየማልኤ ዘይእዉጅ ግን ከኣ ንመሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘካተተ ኲናት ልዕሊ 19,000 መንእሰያት ዘጥፍእን ንኣማኢት ኣሽሓት ምምዝንባላትን ስደትን ዝፈጠረ ኩነታት በዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሳነ ብምፍሻሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ሂወት ክፈጥር ተስፋ ኣሎ።

ነዚ ዝምልከት ዚሃብክዎ ትንታነታት ድማ ኣብዚ ሊንክ ኣሎ።

1。 ውሳነ ኢትዮጵያ ዝምልከት

2。1ይ ትንታነ

3。2ይ ትንታነ

4。 3ይ ትንታኔ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.