ኢትዮጵያ ውዕል ኣልጀርስ ምሉእ ብምሉእ ምቕባላ ናይ ልዕሊ 600 ዓመታት ዝጸንሐ ሕማቕ ታሪኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ቀይራ

ድሕሪ ውድቀት ንግስነት ዛግወ (13 ክ/ዘ) ዝጀመረ ኩናትን ወራራትን መሳፍንትን ነጋውስን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ወላኲ ኣብ 24/05/1991 ዘብቅዐ እንተመሰለ ብሰንኪ እቲ ኣብ 1998-2000 ዘጋጠመ ናይ ዶብ ኲናትን ድሒሪ ውዕል ኣልጀርስ ዝተወስደ ዘይሓላፍነታዊ መርገጽን ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስቅያት ክነብር ገዲድዎ ጸኒሑ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ብቐደሙ ኣብቲ ንዓለም-ለኻዊ መለክዒ ሕጊ ኲናት(International Rule of […]