ጉዕዞ ናይ’ዛ ዓባይ ጃልባስ ኣየሰልቸወና ደኣ

ጸግዒ ጭቁን እየስ ይብል ኣለኹ። ግና “መን እዩ ጭቁን ዝብሎ ዘለኹ” እዩ እቲ ዓቢ ሕቶ። ወገነይ እዩ ጭቁን ኢለ ምስኡ ጸግዒ ምሓዝ’ውን ሓደ ዓይነት ጸግዒ እዩ። ናይ ወገነይ ጃልባ ጥራሕ ኣይትጥሓል ዝብሉ ከምዘለዉ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ብዙሕ ድማ ይዕዘብ ኣለኹ።

ብወገነይ; ናይ ሓባር ጃልባ ንክትህነጽ እሞ ንኹሉ ውጹዕ ከከም ወጽዓኡ እናርኤና ክንተሓጋገዝ እዩ ድሌተይ።

ጃልባይ ጥራሕ ምባልስ ኣይግድን። ናይ ዝኾነ ውጹዕ ጃልባ ክትጥሕል ድማ ዓይነይ እናረኣየ ትም ኢለ ኣይዕዘብን። ብወገነይ ፊልም ምዕዛብን ሓቀኛ ሂወትን ዘሎ ፍልልይ ይርድኣኒ እዩ። ጃልባ ካልኦት ትጥሓል ኣይትጥሓል ናተይ ጥራሕ ኣይትጥሓል ዝብሉ እናበዝሑ ይመጹ ከም ዘለዉ መቸም ካባይ ንላዕሊ ንስኻ ትዕዘብ ኣለኻ።
Depicting Eritrean Politics
እዛ ናይ ሓባር ጃልባ ትጥሕል ስለዘላ ናትና ሰሪሕና ንድሓን ዝብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣናበዝሁ ድማ ይመጹ ኣለው።

አረ ገሊኦምስ ኣብ’ዛ ጃልባ ከም’ዛ ሰብ ቆጺሩ ዘስፈሮም እዩ ዝመስሎም። ድሕሪ ሕጂ ምሳ’ኻ ኣይሳፈርን ዝብልን ጃልባኻ ትጥሓል ኣይትጥሓል ኣየገድሰንን ዝብል ምርኣይ ልሙድ ተረኽቦ ኮይኑኒ ኣሎ። ነዚ ንምትግባር ድማ ዓበይቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ስፍሓት ዘይብለን ጀላቡ በብመዓልቱ ይሰርሓን ይስስናን ኣለዋ። እዚ ዓበይቲ ግን ከኣ ንኹሉ ዘይሓቑፋ ጀላቡ ነቲ ዝመስሎ ደኣ እዩ ዓቢይቲ ዝመስል ዘሎ  ደኣ’ምበር ምልዮናት ተሳፍር ሓባራዊት ጃልባ ገዲፍካስ ኣማኢት ትሕዝ ጃልባ ሰሪሕካ የኣይ ሃገርገር ዝብል ዘሎ ዝመስል ናይ የውሃን ጃለቡ ናብቲ ትደልዮ ማዕልቦ ራህዋን ብልሽግናን ከብጽሓ ስለዘይክእላ እዚ ዕንደራ ዕንዝራ ኣይግድን።

Eritrean Political discourse

ክቡር ወዲ’ታ ዓባይ ጃልባ – እዛ ናይ ሓባር ጃልባና እናጠሓለት ብዙሕ ግዜ ንዕዘብ ጸኒሓና ኢና። አረ ገሌናስ ኣብ ምጥሓል ንተሓጋገዝ ኣለና። ዓባይ ጃልባ ዘሰልቸወና ይመስል ኣሎ እሞ ኣይሰልችወና ደኣ። ኣብታ ዓባይ ጃልባ ተሳፊርና ዘይብጻሕ የሎን እሞ ሃየ ደኣ ጃልባና እናጠሓለት ትም ኢልና ኣይንተዓዘብ።

 

Originally written at my facebook comment in response given to a comment under my post. Basic editings was done to make the message universal by addressing to the general public instead of the one it was intended for.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.