ፍቕርን ጽልእን ምስ ዝጋነኑ ኩሎም ሓደ! By Ermias Fikadu

Extracted from Facebook Page of Ermias Fikadu

ሕሉፍ ፍቕሪ ህዝባዊ ግንባርን ሕሉፍ ጽልኢ ህዝባዊ ግንባርን ኩሎም ሓደ።

27459805_429925594093191_3686383415711752062_n.jpg

ናብዚ ዘሎናዮ ኩነታት ካብ ዘብጽሑና ጠንቅታት ሕሉፍ ፍቕሪ ወይ ሕሉፍ ጽልኢ ናይ መድረኻት፡ ውልቀሰባት ወይ ጉጅለ እዮም።

ሕሉፍ ፍቕሪ ኢትዮጲያን ሕሉፍ ጽልኢ ኢትዮጲያን ዝነበሮም ዜጋታት ናይ 40ታት 50፣ታት ኤርትራዊ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ። ታሪኽ ጀብሃን ሽዕብያን እውን ሕሉፍ ሓድሕዳዊ ምንጽጻግ ነይሩዎ።)

ሕሉፍ ፍቕሪ ይኹን ጽልኢ ክንዲ ኣብ ፍትሒ ኣብ ስሚዒት ደው የብል ። ሕሉፍ ጽልኢ ወይ ፍቕሪ ዘንጸባርቑ ተረርቲ ( hard liners ) እዮም።

ተረርቲ፡ መርገጺኦም/ስብእነቶም ‘ ተርርቲ ‘ ብዝበልዎም ቃላት፡ ‘መሪር ‘ ብዝብሉዎ ንእሽቶ ሓቂ ዝውንን ሓሳባት፡ ‘ሓቂ’ ብዝብሉዎ ዝተቖንጨለ መርትዖ ይገልጹ። ስብእነት ብባህላዊ መልክዑ ስለዝርእዩ እንትኺኢሎም ሓይሊ ክጥቀሙ፡ እንተዘይኪሎም ዝጎራፈጥ፡ ዝጻፋዕ፡ ዝሃርም፡ ዘውድቕ ዝበሉዎም ቃላት ይጥቀሙ። ኣካታዒ ነጥብታት ከልዕሉ ክምህ ኣይብሉን።

ሕሉፍ ፍቕሪ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ሕሉፍ ጽልኢ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ መጻኢ ክውኒነትና እንታይ ፋይዳ ከይህልዎ፡ ህዝባዊ ግንባር ሰባት ተኣኪቦም ጀምሮሞ ከምቲ ዝጀመሩዎ ድማ ክጠፍእ ንቡር እዩ። ኤርትራ ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ነይራ እያ።

ዝበዝሕ ስም ምዕዳል ( ጽርፍን ምድፍፋርን )፡ ካብ እዞም ክልተ ሰብ ተረርቲ መርግርጺ ወገን ይመጽእ። ናይ ኣነ ይበልጽ ውድድር ብምባል እውን ክትሰምዮ ይኽእል። በዚ ዘንጸባርቕዎ ክልቲኦም ስልጣን ምስ ዝሕዙ ተመሳሳሊ መላኽነት ክፈጥሩ ይኽእሉ።

ሕሉፍ ጽሊኢ ህዝባዊ ግንባር ዘሎዎም ምስ ኢትዮጲያ ሕሉፍ ፍቕሪ ይንበቦም፡ ሕሉፍ ፍቕሪ ህዝባዊ ግንባር ዘሎዎም ሕሉፍ ጽልኢ ኢትዮጲያ ይንበቦም። ክልቲኦም ድማ ነናቶም ሃስያ ከይሃለዎም ኣይተርፍን። ( ከምዛ ዘለውዋ ) ዕድል ምስ ዝረኽቡ እቲ ሓደ ኩርኩር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክተክል ይኽእል እቲ ሓደ ድማ ከምዛ ዘላ ኩርኳሕ ዲፕሎማሲ ይቕጽሎ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.