ሓጺር መብርሂ፦ ስለምንታይ እየ ኣንጻር ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሃገራውነት(Nationalism) ደው ዝበልኩ?

ሃገራውነት ንነብስኻ እናዕበኻ - ንኻልእ እናነኣኣስካ ወይ እናጸለምካ እዩ ዝስራሕ። ፖለቲካ ሃገራውነት ከምኡ እዩ። ሃገራውነት - Nationalism ፖለቲካዊ ስነ - ሓሳብ እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ኲናትንል ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን…