እቲ ፖለቲከኛ ምስ ፍልስፍና እንክዝቲ

This was an audio record about my world outlook in the Eritrean political approach based on my philosophical dialects. In this discourse, I have mentioned four great philosophers – two unknown to the world great Eritrean philosophers, and two Indian great philosophers. The metaphor I selected are How do you see things? Beyene Haile – […]

ጉዕዞ ናይ’ዛ ዓባይ ጃልባስ ኣየሰልቸወና ደኣ

ጸግዒ ጭቁን እየስ ይብል ኣለኹ። ግና “መን እዩ ጭቁን ዝብሎ ዘለኹ” እዩ እቲ ዓቢ ሕቶ። ወገነይ እዩ ጭቁን ኢለ ምስኡ ጸግዒ ምሓዝ’ውን ሓደ ዓይነት ጸግዒ እዩ። ናይ ወገነይ ጃልባ ጥራሕ ኣይትጥሓል ዝብሉ ከምዘለዉ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ብዙሕ ድማ ይዕዘብ ኣለኹ። ብወገነይ; ናይ ሓባር ጃልባ ንክትህነጽ እሞ ንኹሉ ውጹዕ ከከም ወጽዓኡ እናርኤና ክንተሓጋገዝ እዩ ድሌተይ። ጃልባይ ጥራሕ […]

Day 11: Article 11 – 30 መዓልታት ምስ 30 ዓንቀጻት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ። ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሓንቲ ዓንቀጽ

On 14/02/2018, I presented a facebook live discussion about Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights(1948). During the discussion, I tried to link Article within the context of Eritrean violations of human rights. For more, please have a look in the youtube record. መዓልቲ 11፡ ዓንቀጽ 11 (1) ብዘቕጽዕ ገበን ዝተኸሰሰ ዝኾነ ይኹን ሰብ […]

My Life

on January 24, 2014, I posted in my facebook page a diagram of under a title “My Life” as provided in the figure below. This diagram was an illustration of my thinking about my life and how I framed my life after years of search and contemplation in a more abstruct way of manifestation of […]