ኣስተንትኖ፡ በዓቲ ዘይምፍላጥ ብመንጽር ኣግዶ ዘይምፍላጥ

ዘይምፍላጥ ሓጥያት ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ካብ ዘይምፍላጥ ክትገላገል ትደሊ ምህላውካን ዘይምህላውካን ኣብ እትገብሮም መዓልታዊ ተግባራት ንሂወትካን ሂወትን ካልኦት ደቂ ሰብን ዓቢ ተራ ኣለዎም። ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዘይንፈልጦ ማዕረ ክንደይ ኮን ኢና እንፈልጦ? ብሓቂ’ኸ ነቲ ዘይንፈልጦ ክንፈልጥ ተበግሶታት ንወስድ ዲና? እቲ ዘይንፈጦ ፈሊጥንና ክንደይ ኮን ኢና ኣፍደገ ዘይፍልጠትና ንኸፍቶ? እዚ ኣብቲ “Knowledge and Knowing” ዝበሃል ዓወደ […]

Eritrea fueling Ethio-Egyptian Tensions as a means of proxy war with Ethiopia

Awate Staff of www.awate.com has translated and published an interview conducted in Arabic by AlMasri Al Youm with PFDJ(Eritrea) ambassador in Cairo, Fasil Gebreselassie Tekhla. The interview revealed how far Eritrea is involved between the two countries. It is literally beating drums of war. After categorically describing the Ethiopian Renaissance dam project a “politically motivated one”, he recalled […]

Switzerland – Eritrea Gold Trade Activity and its Implications: Updates from Annelies Djellal-Müller

On 31/08/2017, I wrote a news report about a secret unrefined gold trade activity that was going on between Eritrea and Switzerland between 2011 and 2013. This secret was revealed after journalists produced an investigative report which was broadcasted by SFR Tv channel.   As a continuation, I am sharing this update report originally written by […]

ሓደ መስከረም: መሰረት ቃልሲ ኤርትራውያን ንሓርነት

በቲ መጀመርታ ግዜ ወላ’ኳ ኤርትራ ከም ሃገር ብወግዒ ኣብ 1890 ዓ.ም.ፈ ትቑም; ነቲ ድሕሪ ተኸታተልቲ መግዛእትታት ክትረኽቦ ዝግብኣ ዝነበረ ነጻነት ብሰንኪ ጎበጣዊ ሕልሚ ጎረቤት ኢትዮጵያ; ከምተን ብመግዛእታዊ ዶብ ዝቖማ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣብ ግዚኡ ክኸውን ኣይከኣለን። ኢትዮጵያ ናይ ትግብኣኒ ዝብል ዓማጺ ተግባር ዘበገሶ ዕንቅፋት መጀመርታ ኣብ 1952 ብፈደረሽን  ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቑረና ከለዋ ድሕሪኡ’ውን ኢትዮጵያ ብሕጊ […]